มาเรียนรู้สำนวนภาษาอังกฤษในบริบท จากบทสนทนากันเถอะ

ก่อนหน้านี้ผมเคยนำเสนอเรื่องสั้น “A Night on the Town” เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับสำนวนภาษาอังกฤษในบริบท ในบทความนี้ผมก็มีมาฝากอีกเช่นเคย เป็นบทสนทนาเรื่องสั้นที่มีชื่อเรื่องว่า “Party On Dudes!” เราลองไปดูกันเลยครับ

friends-drinking-beer-in-a-bar

 

 

Party On Dudes!

Tom: Dude! I haven’t seen you for ages! How are you doing?
Andy: I’m doing great. It’s good to see you again. What have you been up to lately?

Tom: Nothing much. You know, the job, the wife, the kids, the dog, lots of responsibility. Still, it’s a good life I lead. Nothing to complain about.
Andy: I’m glad to hear it. Have you seen Peter lately?

Tom: Speak of the devil! Here he comes now!
Andy: No, you’re kidding … You’re right. There he is! Well, this is my lucky day. First I see my roommate from college, and then here comes our favorite drinking buddy.

Tom: Yeah, Peter’s quite the party animal. Seems like the gods are trying to tell us something. I think we need to hang five together.
Peter: Hey dudes! What’s up? Long time no see!
Andy: You can say that again. What have you been doing lately?

Peter: Oh you know, twiddling my thumbs. I haven’t really done much of anything for the last few weeks.
Tom: That can’t be true. You were always a kick in the pants. I can’t imagine you’ve been domesticated.

Peter: No, no, I’m still single. I’m just mellowing out in my old age.
Andy: Ha! That doesn’t sound like you. Hey, let’s go to a bar.
Peter, Tom: Sounds like a good idea…

(three hours later somewhere in a bar)

Tom: Dudes, I have to get going. I need to conk out. Tomorrow’s another day.
Andy: Why would you want to leave now?! We’re feeling no pain!

Tom: Right, but tomorrow I’ll be feeling plenty of pain right between the eyes!
Andy: (lets out a belly laugh) Come on, just hang around and shoot the breeze.
Peter: Yeah, at least one more for the road.

Tom: OK, OK, you’ve convinced me.
Andy: Name your poison.

Tom: I’ll have a whisky sour.
Peter: Make that two, bartender.

Tom: So Peter, what about your presentation tomorrow?
Peter: Oh that, yeah. I guess I’ll have to wing it. I’m not going to get any work done tonight.

Tom: That’s our party animal.
Andy: Party on, dudes!

 

Idioms Used in the Dialogue

belly laugh = to laugh hard from your abdomen
conk out = to go to sleep
dude = idiomatic / slang greeting used when addressing someone
feel no pain = to have consumed a lot of alcohol or other drug and feeling very good
hang five = to spend time relaxing
kick in the pants = a lot of fun
mellow out = to calm down relax
name your poison = to choose which type of drink / substance you would like
one for the road = a drink before leaving
party animal = someone who likes to consume a lot of alcohol or drugs
shoot the breeze = to speak have a relaxed conversation
speak of the devil = phrase used when someone appears shortly after s/he is mentioned
twiddle one’s thumbs = to waste time
veg out = to relax by doing nothing in particular watching TV or some other easy activity
wing it = to improvise do something by intuition rather than following a set plan

 

Party Animal Quiz

 1. I’m exhausted! I’m going upstairs to ______________ for a few hours.
 2. I’ve got vodka, gin and whiskey. _______________ and I’ll pour you a glass.
 3. My cousin Tom is a _______________. He never stops!
 4. Let’s go home and ___________ in front of the TV.
 5. Let’s have _________________ before we go home tonight. I’m buying!
 6. Bungee jumping is a real ___________________!
 7. What are you doing? – Nothing, I’m just _______________.
 8. I don’t know all the details. I’ll have to ____________ at the meeting.

 

Answers to Quiz

 1. conk out
 2. name your poison
 3. party animal
 4. mellow out /veg out
 5. one for the road
 6. kick in the pants
 7. twiddling my thumbs / hanging five
 8. wing it

ข้อมูลจาก: About

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE
อัพเดทเรื่องราวของสถาบัน และหลักสูตรที่น่าสนใจในต่างประเทศ พร้อมแนะนำเทคนิคใช้ชีวิตต่างแดนแบบเจ๋งๆ คอยติดตามได้เลย...

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...