ห้องเรียนภาษา

ห้องเรียนภาษาอังกฤษ

ในช่วงที่เราเริ่มต้นเรียนภาษาอื่นใหม่ๆ หลายครั้งที่การสื่อสารมักต้องหยุดชะงักเนื่องจากความไม่เข้าใจในคำศัพท์นั้นๆ ทำให้บางครั้งการสื่อความหมายจึงไม่ต่อเนื่อง...

ในประเทศสหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ล้วนใช้คะแนนจากการสอบ SAT...

การเป็นแม่นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย บ่อยครั้งที่เรามักเห็นถึงความมหัศจรรย์เมื่อผู้หญิงคนหนึ่งสามารถดูแลลูกๆ ให้เติบโตได้อย่างยอดเยี่ยม...

สำนวนและสุภาษิตถือเป็นอีกหนึ่งลูกเล่นทางด้านภาษาที่นิยมใช้กันหลากหลาย ไม่เพียงแค่ในภาษาไทยเท่านั้น แต่ในภาษาต่างประเทศด้วยเช่นกัน ที่น่าสนใจก็คือ...

การเรียนออนไลน์ถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกของการศึกษายุคใหม่ที่เติบโตอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากช่วยลดต้นทุนในเรื่องของค่าใช้จ่าย และเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กว้างมากยิ่งขึ้น สำหรับหลักสูตร...

การเรียนภาษาใหม่ๆช่วยเพิ่มโอกาสในการพัฒนาศักยภาพด้านอื่น ความก้าวหน้าทางอาชีพ รวมไปถึงโอกาสอื่นๆ...

สิ่งสำคัญของการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพคือความเข้าใจอย่างถ่องแท้ การมีพื้นฐานที่ดีจะช่วยต่อยอดได้ง่ายและกว้างมากยิ่งขึ้น การเรียนภาษาอังกฤษก็เช่นกัน การปูพื้นฐานให้แน่นจะช่วยให้คุณเข้าใจสิ่งต่างๆ...

ท่ามกลางบทสนทนาที่กำลังเป็นไปอย่างราบรื่น บางครั้งคุณอาจสะดุดกับวลีที่แม้จะฟังดูคุ้นหู แต่เมื่อแปลตรงตัวแล้วกลับไม่เข้าใจในสิ่งที่อีกฝ่ายต้องการสื่อสาร นั่นก็เพราะว่ามีหลายคำในภาษาอังกฤษที่ไม่สามารถแปลตรงๆ...

การสอบ TOEIC เป็นหนึ่งในคะแนนที่ใช้วัดระดับทักษะภาษาอังกฤษซึ่งคะแนนนี้เป็นที่นิยมอย่างมากในการสมัครงาน...

เรื่องน่าสนใจในเว็บ...

ข้อมูลเรียนต่อต่างประเทศ

ทุนการศึกษานี้ห้ามพลาด...