ทุนปริญญาตรี

หากอยากศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก...

อีกหนึ่งทุนการศึกษาที่น่าสนใจ จากมหาวิทยาลัย ADA สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน ประจำปีการศึกษา...

นักศึกษาจากทั่วโลกสามารถสมัครทุนเรียนต่อที่ Kyoto University of...

อีกหนึ่งทุนจากประเทศจีนที่น่าสนใจ เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปริญญาโท...

วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยทุนจะแบ่งออกเป็น...

โอกาสเรียนฟรีมาแล้ว!! รัฐบาลจีนแจกทุนเต็มจำนวนสำหรับเรียนต่อระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก...

สำหรับนิสิต นักศึกษาที่สนใจอยากเรียนต่อที่ประเทศฝรั่งเศสในระดับปริญญาตรี สามารถสมัครได้แล้วกับโครงการ...

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ รับสมัครคัดเลือกเยาวชนเข้ารับทุนการศึกษาโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่ออาชีพ แก่เยาวชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้...

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา...

เรื่องน่าสนใจในเว็บ...

ข้อมูลเรียนต่อต่างประเทศ

ทุนการศึกษานี้ห้ามพลาด...