ทุน IU International University เรียนต่อปริญญาตรี – โท และหลักสูตร MBA ที่เยอรมนี ปี 2024

มีอีกหนึ่งทุนที่น่าสนใจจากประเทศเยอรมนีมาแนะนำค่ะ ใครกำลังวางแผนเรียนต่อ หรือมองหาทุนสนับสนุน เชิญทางนี้เลย

IU International University Scholarships เป็นทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการเรียนต่อในหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท หรือ MBA ณ ประเทศเยอรมนี ปี 2024

ทุนนี้จะให้การสนับสนุนในส่วนของค่าเล่าเรียนและและสิทธิประโยชน์อื่นๆ ตามแต่ละกรณี เช่น ทุนการศึกษาสำหรับผู้ทุพพลภาพ ทุนสตรีในสายเทคโนโลยี ทุนสำหรับพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือผู้เปลี่ยนอาชีพ

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : IU International University

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือ MBA

สาขาที่เปิดรับ : ดูสาขาที่เปิดรับได้ที่นี่

รูปแบบทุน : ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียน 50% และมอบสิทธิประโยชน์อื่นๆ เช่น ทุนสนับสนุนสำหรับผู้มีคุณสมบัติพิเศษ

 

คุณสมบัติ:

– ไม่เป็นผู้สมัครที่มาจากประเทศในแถบยุโรป แคนาดา หรือสหรัฐอเมริกา

– มีวุฒิการศึกษาตามที่กำหนด

• ระดับปริญญาตรี : มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลาย

• ระดับปริญญาโท : มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี

• หลักสูตร MBA : มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง 1 ปี

– ลงทะเบียนในหลักสูตรที่กำหนด และมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขการรับสมัครของทุน

– ต้องไม่เคยสมัครขอรับทุน IU มาก่อน

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

IU International University Scholarships 2024

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...