ทุน Emerging Global Leader เรียนต่อปริญญาตรีที่ USA ปี 2024 สนับสนุนค่าเล่าเรียน ที่พักและอาหาร ต่ออายุทุนได้

มีข้อมูลทุนที่น่าสนใจมาแนะนำกันอีกแล้วค่ะ #ทีมUSA ที่วางแผนอยากเรียนต่อ ณ สหรัฐอเมริกา ห้ามพลาด!

ทุนนี้มีชื่อว่า Emerging Global Leader ได้รับการสนับสนุนจาก American University มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมให้สามารถเข้าเรียนในหลักสูตรปริญญาตรี ปี 2024

ทุนนี้เป็นทุนที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิ ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน ค่าห้องพักและค่าอาหาร โดยจะสามารถต่ออายุทุนได้ตลอด 4 ปีตามระยะเวลาของหลักสูตรปริญญาตรี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการเรียนที่น่าพึงพอใจ

 

 

รายละเอียดทุน:

– สถาบันในสังกัด : American University

– ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

– สาขาที่เปิดรับ : ทุกสาขาที่เปิดสอนในสถาบัน

– รูปแบบทุน : ทุนสนับสนุนที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิ ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน ค่าห้องพักและค่าอาหาร โดยจะสามารถต่ออายุทุนได้ตลอด 4 ปีตามระยะเวลาของหลักสูตรปริญญาตรี

 

คุณสมบัติ:

– เป็นนักศึกษาต่างชาติที่ไม่ถือสัญชาติหรือเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐฯ

– เป็นผู้สมัครที่ลงทะเบียนเป็นปีแรกโดยไม่เคยลงทะเบียนเรียนหลักสูตรหลังมัธยมศึกษา หรือระดับอุดมศึกษาที่สถาบันอื่นๆ มาก่อน

– ลงทะเบียนในหลักสูตรที่กำหนด และมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขการรับสมัครของทุน

– ไม่ใช่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาก่อนปี 2022

– มีคะแนนภาษาอังกฤษตามที่กำหนด

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

15 ธันวาคม 2023

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

American University Emerging Global Leader Scholarship 2024

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...