ข่าวประชาสัมพันธ์

China Airlines สายการบินแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน...

สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ขอเชิญผู้สนใจ...

เอาใจคนรักเอลซ่าด้วยการประกวดที่เหล่าดิสนีย์เนิร์ดต้องตื่นเต้น!! Universal Music Thailand...

นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล...

ประเทศไทยและอินโดนีเซียเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศพันธมิตรที่มีความสัมพันธ์อันดีมาอย่างยาวนาน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนของทั้งสองประเทศได้นำความสามารถด้านศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์เข้ามามีส่วนร่วมในการเฉลิมฉลองฯ และเพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างไทยกับอินโดนีเซียให้แก่สาธารณชน โดยผลงานตราสัญลักษณ์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะใช้ประกอบการจัดกิจกรรมต่างๆ...

ทีมงานหอการค้าฝรั่งเศส-ไทย ขอเชิญผู้ที่ชื่นชอบบรรยากาศที่เต็มไปด้วยสีสันวันคริสต์มาส เข้าร่วมการประกวด...

กลับมาอีกครั้ง กับเส้นทางอาชีพที่น้องๆ หลายคนรอคอย...

เรื่องน่าสนใจในเว็บ...

ข้อมูลเรียนต่อต่างประเทศ

ทุนการศึกษานี้ห้ามพลาด...