รับสมัครอาสาไทยไปทำงานที่ญี่ปุ่น งานส่งเสริมการท่องเที่ยวนาน 3 เดือน ให้เบี้ยเลี้ยง ที่พัก ค่าเดินทาง และอื่นๆ

มีงานที่น่าสนใจสุดๆ สำหรับคนที่ชอบท่องเที่ยว และชอบประเทศญี่ปุ่นมาบอกต่อค่า

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) ประกาศรับสมัครอาสาสมัครไปทำงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้โครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย (Friends from Thailand – FFT) ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่จังหวัดฮอกไกโด และคุมาโมโตะ ระยะเวลานาน 3 เดือน

 

 

รายละเอียดโครงการ:

• ตำแหน่งที่เปิดรับ

– เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว ณ เมืองคุชิโร จังหวัดฮอกไกโด จำนวน 1 อัตรา

– เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเขตคุมะ จังหวัดคุมาโมตะ จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเบื้องต้น:

สัญชาติไทย

อายุระหว่าง 21 – 35 ปี (เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารและมีเอกสารรับรอง)

มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี

มีทักษะภาษาญี่ปุ่นในระดับดีมาก

มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เหมาะจะเผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศไทย

มีสุขภาพที่ดี ไม่เป็นโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการทำงาน

ต้องไม่เคยเป็นผู้ต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาในคดีอาญา

มีผลการทดสอบระดับ N3 ขึ้นไป

 

การสนับสนุน:

ค่าใช้จ่ายในการเตรียมตัวก่อนเดินทาง (ค่าหนังสือเดินทาง จัดทำเอกสารต่างๆ ฯลฯ) : 12,000 บาท

ค่าเดินทางไปกลับจากภูมิลำเนาถึงสถานที่ปฏิบัติงาน (ชั้นประหยัด)

เงินที่ได้รับเมื่อแรกถึง : 8,000 บาท

ค่าตอบแทนรายเดือน : เดือนละประมาณ 25,000 บาท (ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ขณะนั้น)

ที่พักและระบบสาธารณูปโภคพร้อมเครื่องเรือนที่จำเป็น

ค่าเดินทางภายในประเทศที่ไปปฏิบัติงาน : 2,500 บาท

ค่าใช้จ่ายจิปาถะอื่นๆ เช่น ค่าจัดทำรายงาน เบิกจ่ายในลักษณะเหมาจ่าย 1 ครั้ง : 3,000 บาท

ค่าติดต่อสื่อสาร (ค่าอินเทอร์เน็ต หรือค่าโทรศัพท์) : เดือนละ 2,000 บาท)

ค่าสมนาคุณพิเศษเมื่อทำงานครบตามสัญญาและจัดส่งรายงานเล่มสุดท้าย : 12,500 บาท

 

หมดเขตรับสมัคร :

23 ตุลาคม 2023

 

รายละเอียดโครงการ :

ประกาศจาก TICA

ประกาศรับสมัคร

รายละเอียดและคุณสมบัติ

ใบสมัคร

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...