ทุน Iowa State University เรียนต่อปริญญาตรีที่ USA ปี 2024 สนับสนุนสูงสุด 1.4 ล้านบาท

สำหรับว่าที่นักศึกษาที่กำลังมองหาทุนเพื่อเรียนต่อในต่างประเทศ เรามีทุนจากสหรัฐอเมริกามาแนะนำค่ะ บอกเลยว่าน่าสนใจสุดๆ

ทุนนี้ได้รับการสนับสนุนจาก Iowa State University โดยมีจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมการศึกษาระดับสูงให้กับนักศึกษาต่างชาติที่หลากหลายและมีคุณสมบัติที่โดดเด่น

ทุนนี้จะแบ่งการสนับสนุนออกเป็น 2 ประเภททุน สำหรับนักศึกษาใหม่และนักศึกษาที่โอนเทียบย้ายหน่วยกิตระหว่างประเทศ ซึ่งจะให้การสนับสนุนที่แตกต่างกันไป มีมูลค่าสูงสุด 1.4 ล้านบาท

 

 

รายละเอียดทุน:

– สถาบันในสังกัด : Iowa State University

– ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

– สาขาที่เปิดรับ : ไม่ระบุ

– รูปแบบทุน : ทุนสนับสนุนที่แบ่งออกเป็น 2 ประเภททุนคือ

• First-year students

– ทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่สมัครเรียนในปีแรก พิจารณาจากคะแนน SAT หรือ ACT และคะแนน/เกรดของผู้สมัครในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

– มูลค่าของทุนนี้

** ทุนนี้จะสนับสนุนสูงสุด 8 ภาคการศึกษาหรือจนกว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี แล้วแต่ว่ากรณีใดเกิดขึ้นก่อน

 

• Transfer students

– ทุนสำหรับผู้ที่โอนย้ายหน่วยกิตมาจากสถาบันในต่างประเทศ มอบให้กับนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ยอดเยี่ยม และมีความสามารถที่โดดเด่นในสาขาใดสาขาหนึ่งตามที่กำหนด

– มูลค่าของทุนนี้

** ทุนนี้จะมอบให้สูงสุด5 ภาคการศึกษา (2.5 ปี) หรือจนกว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี แล้วแต่ว่ากรณีใดเกิดขึ้นก่อน

 

คุณสมบัติ:

• First-year students

– เป็นผู้สมัครที่ลงทะเบียนเป็นปีแรก และเป็นนักศึกษาต่างชาติที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียนแล้ว

– ลงทะเบียนในหลักสูตรที่กำหนด และมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขการรับสมัครของทุน

– ไม่ได้เป็นผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินผ่านรัฐบาลของประเทศบ้านเกิด

 

• Transfer students

– เป็นนักศึกษาต่างชาติที่โอนย้ายหน่วยกิตมาจากสถาบันในต่างประเทศ และได้รับการตอบรับเข้าเรียนแล้ว

– ลงทะเบียนในหลักสูตรที่กำหนด และมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขการรับสมัครของทุน

– ไม่ได้เป็นผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินผ่านรัฐบาลของประเทศบ้านเกิด

– มีเกรดเฉลี่ยเทียบได้กับขั้นต่ำ 3.0 จาก 4.0

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

• First-year students

– ภาคฤดูใบไม้ผลิ : 15 ธันวาคม

– ภาคฤดูใบไม้ร่วง : 1 พฤษภาคม

 

• Transfer students

– ภาคฤดูใบไม้ผลิ : 15 ธันวาคม

– ภาคฤดูใบไม้ร่วง : 30 มิถุนายน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Iowa State University International Merit Scholarships 2024

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...