ทุน University of Macau สนับสนุนค่าเล่าเรียน + ที่พัก เรียนต่อปริญญาตรี – โท ณ ประเทศจีน ปี 2023

อีกหนึ่งทุนดีฝั่งเอเชียเปิดรับสมัครแล้ววันนี้

University of Macau จัดตั้งทุนการศึกษา International Students Scholarships 2023 สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรปริญญาตรี หรือปริญญาโท ปีการศึกษา 2023 – 2024

ทั้งนี้ในการรับสมัครจะพิจารณาจากผลการเรียน ผลงานทางวิชาการ หรือผลงานร่วมในกิจกรรมนอกหลักสูตร ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนสนับสนุนในส่วนของค่าธรรมเนียมด้านการเรียน ที่พัก และอื่นๆ ตามเงื่อนไขทุน

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : University of Macau

สาขาที่กำหนด : ไม่ระบุ

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี – โท

รูปแบบทุน : ทุนสนับสนุนที่แบ่งออกตามประเภทดังนี้

▪️ ระดับปริญญาตรี

ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาอื่นๆ

หอพักในกำกับของมหาวิทยาลัย

 ระยะเวลาให้ทุน : ตามระยะเวลาหลักสูตร โดยเฉลี่ย 4 – 5 ปี

 

▪️ ระดับปริญญาโท

ค่าเล่าเรียน

บ้านพักในกำกับของมหาวิทยาลัย

ระยะเวลาให้ทุน : ตามระยะเวลาหลักสูตร โดยเฉลี่ย 2 – 3 ปี

 

จำนวนทุน : ไม่ระบุ

 

คุณสมบัติ:

– สมัครเรียนในฐานะนักศึกษาต่างชาติ

– ลงทะเบียนในหลักสูตรที่กำหนด และมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขการรับสมัครของสถาบัน

– มีผลการเรียนที่ยอดเยี่ยม รวมทั้งอาจมีผลงานทางวิชาการหรือกิจกรรมนอกหลักสูตรอื่นๆ

– นักศึกษาที่ถือสัญชาติจีน (รวมถึงเขตบริหารพิเศษมาเก๊า เขตบริหารพิเศษฮ่องกง และไต้หวันของจีน) ไม่สามารถสมัครเรียนในฐานะนักศึกษาต่างชาติได้

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

University of Macau International Students Scholarships 2023

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...