ทุน Kendall College สนับสนุนส่วนลดการศึกษา มูลค่าสูงสุด 840,500 บาท เรียนต่อปริญญาตรีที่ USA ปี 2023

Kendall College at National Louis University เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงของชิคาโก ตั้งอยู่ในรัฐอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นที่รู้จักในด้านสถานศึกษาคุณภาพสูง โดยเฉพาะในสาขาการจัดการการบริการ ศิลปะการประกอบอาหาร ธุรกิจ และการศึกษา พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา

เพื่อให้การสนับสนุนและผลิตบัณฑิตรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพสู่อนาคต ทางสถาบันได้จัดตั้งทุนการศึกษา Kendall College at NLU International Opportunity Scholarships สำหรับปีการศึกษา 2023-2024

วัตถุประสงค์ของทุนนี้คือการส่งเสริมและสนับสนุนกับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรปริญญาตรีที่ Kendall College โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษารายปีแบบต่ออายุได้จำนวน 25% ของค่าเล่าเรียนเต็มเวลา (มูลค่าประมาณ $24,964 หรือประมาณ 840,500 บาท)

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : National Louis University

สาขาที่กำหนด : สาขาที่เปิดสอนใน Kendall College

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รูปแบบทุน : ทุนการศึกษารายปีแบบต่ออายุได้จำนวน 25% ของค่าเล่าเรียนเต็มเวลา (มูลค่าประมาณ $24,964 หรือประมาณ 840,500 บาท)

จำนวนทุน : ไม่ระบุ

 

คุณสมบัติ:

– เปิดรับสมัครนักศึกษาจากทุกประเทศ

– ลงทะเบียนในหลักสูตรที่กำหนด และมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขการรับสมัครของสถาบัน

– นักศึกษาต้องลงทะเบียนตามเงื่อนไขเพื่อรักษาสถานะนักศึกษาแบบเต็มเวลา (เก็บจำนวนเวลาเรียนและหน่วยกิตต่อเทอมให้ครบ) และต้องลงทะเบียนเรียนอย่างต่อเนื่อง

– นักศึกษาจะต้องรักษาเกรดเฉลี่ยให้ได้ 2.0 ขึ้นไป

– นักศึกษาต้องปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัยทั้งหมดเพื่อให้มีสิทธิ์ได้รับทุน NLU

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Kendall College at NLU International Opportunity Scholarships 2023

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...