ทุนรัฐบาลอิตาลี สนับสนุนค่าเล่าเรียน ประกัน และเงินรายเดือน เรียนต่อปริญญาโท – เอก ที่อิตาลี ปี 2023 – 24

MAECI Italy Government Scholarship 2023-24 เป็นทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอิตาลีภายใต้การกำกับโดยกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศของอิตาลี (MAECI)

มีขึ้นเพื่อให้การสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติและพลเมืองอิตาลีที่ต้องการเรียนต่อในหลักสูตรปริญญาโท หรือปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยรัฐในอิตาลี ทั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรมอิตาลีผ่านทุนการศึกษา

ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนที่ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าลงทะเบียน ค่าประกันสุขภาพ และเบี้ยเลี้ยงรายเดือนตามเงื่อนไขของทุน

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation (MAECI)

สาขาที่กำหนด : ไม่ระบุ

ระดับการศึกษา : ปริญญาโทหรือปริญญาเอก

รูปแบบทุน : ทุนสนับสนุนที่ครอบคลุมดังนี้

• การยกเว้นค่าเล่าเรียนและค่าลงทะเบียน

• ประกันสุขภาพ และค่ารักษาภยาบาล+อุบัติเหตุของ MAECI

• เงินช่วยเหลือรายเดือนมูลค่า 900 ยูโร (ประมาณ 33,300 บาท)

จำนวนทุน : ไม่ระบุ

 

คุณสมบัติ:

– เป็นนักศึกษาจากประเทศที่กำหนด (ประเทศไทยสมัครได้)

– ลงทะเบียนในหลักสูตรที่กำหนด และมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขการรับสมัครของสถาบัน

– หลักสูตรปริญญาโท : อายุไม่เกิน 28 ปี ณ วันที่สมัคร และมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท

– หลักสูตรปริญญาเอก : อายุไม่เกิน 30 ปี ณ วันที่สมัคร

– ต้องมีทักษะภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนดของแต่ละหลักสูตร

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

9 มิถุนายน 2023

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Italy Government Scholarship 2023

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...