รวมคอร์สภาษาอังกฤษ ม.สงขลานครินทร์ : ฝึกฝนทักษะหลากหลาย ต่อยอดเป็นอาชีพได้

แม้ว่าในปัจจุบันจะมีเทคโนโลยีที่ช่วยให้พรมแดนด้านภาษาลดน้อยลง แต่การมีทักษะเหล่านี้ติดตัวก็ยังถือเป็นข้อได้เปรียบ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมด้านการสื่อสาร

สำหรับใครที่กำลังมองหาช่องทางเพื่อการพัฒนาตัวเองแบบที่ทั้งง่าย สะดวกต่อการจัดตารางเรียน และเรียนซ้ำได้อย่างใจ เราขอแนะนำคอร์สเรียนออนไลน์ระยะสั้นที่จะช่วยให้คุณฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษได้รอบด้าน

มาดูกันเลยว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้าง??

 

 

1. ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

จำนวนชั่วโมง : 5 ชั่วโมงการเรียนรู้

ระดับความยาก : ระดับกลาง

• เนื้อหาในคอร์สนี้จะพูดถึงรูปประโยคพื้นฐานแบบต่างๆ (Basic sentence patterns) การขยายคำนาม (Noun modification) รูปแบบต่างๆ การลดรูป Adjective clause ให้เป็นวลี (phrases) รวมถึง การวิเคราะห์โครงสร้างประโยคและแก้ไขข้อผิดพลาดที่พบได้บ่อย

 

2. Story Writing in the English Language

จำนวนชั่วโมง : 5 ชั่วโมงการเรียนรู้

ระดับความยาก : ระดับกลาง

• หลักสูตรนี้จะเน้นไปที่การปูพื้นฐานเพื่อการเขียนเล่าเรียนราว ตั้งแต่ความยาวของเรื่อง ภาษาที่ใช้ การบรรยายลักษณะท่าทางเพื่อเพิ่มอรรถรสให้กับเรื่องราวของคุณ

 

3. ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านและการเขียนพื้นฐาน

จำนวนชั่วโมง : 5 ชั่วโมงการเรียนรู้

ระดับความยาก : ระดับเบื้องต้น

• คอร์สนี้จะเป็นการเพิ่มพูนทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจบทความทั่วไปบทความวิชาการอย่างง่าย และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อการนำมาใช้ในเชิงวิชาการ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ทักษะการเขียนพื้นฐานในระดับประโยคได้อย่างถูกต้องและสามารถสร้างประโยคที่สมบูรณ์ได้

 

4. เทคนิคการแปลภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ

จำนวนชั่วโมง : 5 ชั่วโมงการเรียนรู้

ระดับความยาก : ระดับกลาง

• เนื้อหาในคอร์สนี้พาคุณไปทำความเข้าใจกับหลักการแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ การแปลประเภทงานเขียนประเภทสารคดีและบันเทิงคดี การแปลบทความข่าวและรายงายข่าว ปัญหาในการแปล เทคนิคและแนวทางการแก้ไขการแปล

 

5. การแปลเฉพาะทาง (Translation for Specific Purposes)

จำนวนชั่วโมง : 5 ชั่วโมงการเรียนรู้

ระดับความยาก : ระดับกลาง

• เรียนรู้การแปลเอกสารหรือสื่อในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ เฉพาะวงการ โดยเน้นการแปลบทบรรยายใต้ภาพ หรือ Subtitle Translation ซึ่งผู้เรียนจะได้ศึกษาหลักเกณฑ์และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการแปล เทคนิคและกลวิธีการแปล และการแปลบทบรรยายใต้ภาพ

 

6. ภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน

จำนวนชั่วโมง : 5 ชั่วโมงการเรียนรู้

ระดับความยาก : ระดับพื้นฐาน

• เริ่มต้นการเรียนรู้ตั้งแต่การทักทายแนะนำตนเอง บอกเกี่ยวกับตําแหน่งและหน้าที่ๆรับผิดชอบในสำนักงาน คำศัพท์เกี่ยวกับอุปกรณ์สำนักงาน การใช้อุปกรณ์สํานักงาน การเบิกอุปกรณ์สำนักงานและแจ้งปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์สำนักงาน การสนทนาทางโทรศัพท์ การโทรและรับโทรศัพท์ การรับ-ฝากข้อความทางโทรศัพท์

 

7. ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว

จำนวนชั่วโมง : 5 ชั่วโมงการเรียนรู้

ระดับความยาก : ระดับกลาง

• ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษระดับกลางทั้งทางด้านการฟัง พูด อ่านและเขียนเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ในการท่องเที่ยว ทั้งในฐานะนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยว

 

8. ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน

จำนวนชั่วโมง : 5 ชั่วโมงการเรียนรู้

ระดับความยาก : ระดับพื้นฐาน

• ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการสมัครงาน อ่านการเปิดรับงานเปิดจากแหล่งต่างๆ การเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติส่วนตัวการฝึกงานการสัมภาษณ์การขยายคำศัพท์และสำนวนที่ใช้ในการสมัครงาน

 

คอร์สเรียนเหล่านี้ได้รับการออกแบบโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เผยแพร่และเปิดให้ลงทะเบียนผ่าน PSU MOOC แพลตฟอร์มคลังคอร์สออนไลน์ที่มีเนื้อหาหลากหลายให้เลือกเรียนตามความสนใจ

สามารถลงทะเบียนเรียนได้ฟรี ที่สำคัญ หากสามารถทำคะแนนรวมได้ตามที่กำหนด ยังมีสิทธิ์ได้รับใบประกาศนียบัตรด้วยนะคะ :>

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...