ทุน Royal Holloway Principal เรียนต่อปริญญาโทที่ UK รับส่วนลดค่าเล่าเรียนสูงสุด 171,600 บาท

Royal Holloway ก่อตั้งโดยสองผู้บุกเบิกทางสัคงอย่าง Elizabeth Jesser Reid และ Thomas Holloway ถือเป็นหนึ่งในสถาบันแรกๆ ของสหราชอาณาจักรที่สตรีสามารถเข้าถึงการศึกษาได้

ด้วยเล็งเห็นถึงการพัฒนาที่ก้าวหน้าผ่านการศึกษาและโอกาสที่ได้รับอย่างเท่าเทียม ทางสถาบันจึงได้ประกาศรับสมัครทุน Royal Holloway Principal 2023

ทุนนี้จะมอบให้กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนแบบเต็มเวลาในหลักสูตรปริญญาโท สูงสุด 64 ทุน โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับส่วนลดค่าเล่าเรียนสูงสุด 4,000 ปอนด์ (ประมาณ 171,600 บาท)

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : Royal Holloway

สาขาที่กำหนด : ทุกสาขาที่เปิดสอนในสถาบัน

ระดับการศึกษา : ปริญญาโทหรือสูงกว่าปริญญาตรี

รูปแบบทุน : ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนสูงสุด 4,000 ปอนด์ (ประมาณ 171,600 บาท)

จำนวนทุน : ประมาณ 64 ทุน

 

คุณสมบัติ:

– เปิดรับสมัครนักศึกษาจากทุกประเทศ

– ลงทะเบียนในหลักสูตรที่กำหนด และมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขการรับสมัครของสถาบัน

– ต้องเป็นนักศึกษาใหม่

– นักศึกษาต่างประเทศจะต้องมีผลการเรียนเทียบเท่า UK First Class degree หรือ 2:1 degree

– ต้องส่งเอกสารและมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนดเพื่อลงทะเบียนในปีการศึกษา 2023/24

– ต้องไม่ได้รับทุนจาก Royal Holloway มากกว่าหนึ่งทุน เว้นแต่จะระบุไว้โดยเฉพาะในข้อกำหนดและเงื่อนไขของแต่ละรางวัล

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

3 กรกฎาคม 2023

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Royal Holloway Principal’s Masters Scholarship 2023

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...