โครงการฝึกงานสนับสนุนโดยรัฐบาลฯ TOKYO INTERNSHIP ณ ประเทศญี่ปุ่น ปี 2023

โอกาสดีที่เด็กไทยจะได้เปิดประสบการณ์ในต่างแดน กับการฝึกงานร่วมกับโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น!

TOKYO INTERNSHIP 2023 เป็นโครงการที่ริเริ่มขึ้นเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพจากทั่วโลกให้ได้มีโอกาสร่วมฝึกงานด้วยกัน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยทางโครงการจะให้การสนับสนุนค่าเดินทางและค่ากิจกรรมอื่นๆ ตามเงื่อนไข เพื่อให้ผู้ฝึกงานได้มีโอกาสเรียนรู้จากบริษัทชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น

 

 

รายละเอียดโครงการ:

ช่วงเวลาที่ฝึกงาน : 23 ตุลาคม – 21 ธันวาคม 2023

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป

จำนวนที่รับ : 20 คน

 

คุณสมบัติ:

– มีผลคะแนน JLPT N3 ขึ้นไป

– เป็นนักศึกษาที่กำลังจะเรียนจบในปี 2024 หรือสำเร็จการศึกษาแล้วในระดับปริญญาตรีขึ้นไป

– กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วต้องมีหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยที่เรียนจบมา

– ยินดีที่จะทำตามเงื่อนไขการฝึกงาน และรับประสบการณ์จากองค์กรใดๆ ก็ตามที่เข้าร่วมโครงการ

– หากมีทักษะด้านวิชาชีพตามที่โครงการกำหนดจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

– ต้องไม่เคยเข้าร่วมโครงการ TOKYO INTERNSHIP 2023

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

30 มิถุนายน 2023

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

TOKYO INTERNSHIP 2023

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...