ทุนมูลนิธิ Flywire Charitable เรียนต่อปริญญาตรี ปี 2023 มูลค่า 172,500 บาท สูงสุด 16 ทุน

Flywire Charitable Foundation Scholarship 2023 เป็นทุนที่ได้รับการจัดตั้งโดย Flywire Charitable Foundation ซึ่งดำเนินการมาเป็นปีที่ 4 แล้ว มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนักศึกษาที่มีความเป็นเลิศในสาขาวิชาการต่างๆ

สำหรับปี 2023 การรับสมัครจะเปิดรับผู้ที่กำลังศึกษาต่อในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ 4 ประเภททุึนได้แก่ Social Justice, Global Health, Global Citizenship และ Environmental Sustainability

ผู้สมัครจำนวนสูงสุด 16 คนจะได้รับทุนสนับสนุนมูลค่า 5,000 USD (ประมาณ 172,500 บาท) เพื่อศึกษาต่อในประเทศที่กำหนด

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : Flywire Charitable Foundation

สาขาที่กำหนด : เปิดรับทุกสาขาจาก 4 ประเภททุน ได้แก่

• Social Justice

• Global Health

• Global Citizenship

• Environmental Sustainability

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รูปแบบทุน : ทุนสนับสนุนมูลค่า 5,000 USD (ประมาณ 172,500 บาท)

จำนวนทุน : สูงสุด 16 ทุน

 

คุณสมบัติ:

– เป็นพลเมืองจากประเทศจากประเทศใดก็ได้ แต่ต้องเข้าเรียนในสถาบันที่ตั้งอยู่ในประเทศที่กำหนด (ดูที่นี่)

– ลงทะเบียนในหลักสูตรที่กำหนด และมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขการรับสมัครของสถาบัน

– ต้องลงทะเบียนสำหรับภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วงปี 2023 (ไม่สามารถเลื่อนกำหนดการได้)

– นักเรียนแต่ละคนสามารถสมัครทุนประเภทใดประเภทหนึ่งจากสี่ประเภทเท่านั้น

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

2 มิถุนายน 2023

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Flywire Charitable Foundation Scholarship 2023

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...