ทุน Melbourne International สนับสนุนค่าเล่าเรียน เรียนต่อปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย ปี 2023

University of Melbourne เป็นหนึ่งในสถาบันชั้นนำของออสเตรเลียและได้รับการยอมรับในเรื่องคุณภาพการศึกษาในระดับโลก ทั้งนี้ ยังให้การสนับสนุนจำนวนมากทั้งสำหรับนักศึกษาในและต่างประเทศ

สำหรับทุน Melbourne International Undergraduate Scholarships นั้นเป็นทุนที่จะมอบให้กับนักศึกษาต่างชาติที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรปริญญาตรี รอบปี 2023

ผู้สมัครที่ผ่านการคักเลือกจะได้รับการสนับสนุนในส่วนของค่าเล่าเรียนซึ่งจะแบ่งตามชั้นปีต่างๆ โดยจะพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สมัครและเงื่อนไขอื่นๆ

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : University of Melbourne

สาขาที่กำหนด : ไม่ระบุ

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รูปแบบทุน : ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนซึ่งแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ ดังนี้

• การลดหย่อนค่าเล่าเรียน 10,000 ดอลลาร์ ในปีแรก (ประมาณ 231,800 บาท)

• ลดค่าธรรมเนียม 50% – 100% สำหรับระยะเวลาอีก 3 ปีที่เหลือของหลักสูตร

จำนวนทุน : สูงสุด 1,000 ทุน

 

คุณสมบัติ:

– เป็นนักศึกษาที่มาจากประเทศนอกออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ รวมถึงไม่ใช่้ผู้พำนักถาวรในออสเตรเลีย

– ได้รับข้อเสนอแบบไม่มีเงื่อนไขในการตอบรับเข้าศึกษา ณ สถาบัน

– มีผลการเรียนยอดเยี่ยมตามเกณฑ์ที่กำหนด

– ไม่เคยผ่านการศึกษาในระดับอุดมศึกษาใดๆ มาก่อน

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

31 พฤษภาคม 2023

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Melbourne International Undergraduate Scholarships 2023

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...