ทุนเต็มจำนวน DAAD : เรียนต่อปริญญาโท – เอก ที่เยอรมนี รับทุนสูงสุด 42 เดือน

ทุน German Academic Exchange Service (DAAD) เป็นทุนที่เปิดโอกาสให้กับผู้ที่ต้องการเรียนต่อจากนานาประเทศให้ได้รับการสนับสนุนที่ยอดเยี่ยมสำหรับการต่อยอดเพื่อการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในทุกสาขาวิชา

โดยผู้สมัครจะต้องมีประสบการณ์วิชาชีพอย่างน้อย 2 ปีก่อนสมัครเพื่อรับทุนสำหรับเรียนต่อในมหาวิทยาลัยของรัฐ หรือสถาบันที่ตรงตามเงื่อนไขของทุน

ทั้งนี้ ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนแบบเต็มจำนวน ทั้งเงินรายเดือน ค่าเล่าเรียน เงินประกันสำหรับสุขภาพและอุบัติเหตุ หรือแม้แต่เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : DAAD

สาขาที่กำหนด :

รายชื่อหลักสูตรสำหรับปี 2023/2024

รายชื่อหลักสูตรสำหรับปี 2024/2025

ระดับการศึกษา : ปริญญาโทหรือปริญญาเอก

รูปแบบทุน : สนับสนุนแบบเต็มจำนวน ทั้งเงินรายเดือน ค่าเล่าเรียน เงินประกันสำหรับสุขภาพและอุบัติเหตุ หรือแม้แต่เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง

จำนวนทุน : ไม่ระบุ

 

คุณสมบัติ:

– ปัจจุบันทำงานให้กับหน่วยงานของรัฐหรือบริษัทเอกชนในประเทศกำลังพัฒนา และมีส่วนร่วมในการวางแผนและดำเนินการตามคำสั่งและโครงการต่างๆ โดยเน้นที่นโยบายการพัฒนาที่มีผลกระทบในด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ หรือสังคม

– มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

– มีผลการเรียนยอดเยี่ยมตามเกณฑ์ที่กำหนด และมีประสบการณ์วิชาชีพที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปีหลังจากสำเร็จการศึกษา ณ เวลาที่สมัคร

– ตามปกติแล้ว วุฒิการศึกษาที่มีไม่ควรมีอายุเกิน 6 ปี

– หากลงทะเบียนในหลักสูตรเยอรมันต้องมีผลคะแนนภาษาเยอรมัน

– สำหรับหลักสูตรภาษาอังกฤษ ต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษตามข้อกำหนดของหลักสูตรนั้นๆ

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

ช่วงเดือนสิงหาคม – ตุลาคม 2023

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

DAAD Scholarships 2023

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...