ทุน Skoltech สนับสนุนเต็มจำนวน เรียนต่อปริญญาโท สาย STEM ที่รัสเซีย ปี 2023

มีทุนดีๆ มาแนะนำสำหรับนักศึกษาไทยโดยเฉพาะค่ะ :)

ด้วยสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว (Skolkovo Institute of Science and Technology: Skoltech) สหพันธรัฐรัสเซีย ได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานแก่บุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย

ทุนนี้เป็นทุนระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรภาษาอังกฤษโดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนเต็มจำนวน โดยไม่มีข้อผูกพันการชดใช้ทุน

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : Skolkovo Institute of Science and Technology

สาขาที่กำหนด : แบ่งเป็น 3 สาขาดังนี้

* Master of Science in Electricity and Electrical Engineering (Energy Systems)

* Master of Science in Materials Science and Technology of Materials (Materials Science)

* Master of Science in Mathematics and Computer Science (Data Science)

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

รูปแบบทุน : ทุนยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียน มหาวิทยาลัยสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าประกันสุขภาพและประกันการเดินทาง ค่าประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างประเทศ ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี

จำนวนทุน : 3 ทุน

 

คุณสมบัติ:

ดูคุณสมบัติได้ที่นี่

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

เอกสารการสมัคร

 

หมดเขตรับสมัคร:

21 เมษายน 2023

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Skolkovo Institute of Science and Technology Scholarship 2023

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...