ทุน Asian Development Bank – Japan 2024 สนับสนุนเต็มจำนวน เรียนต่อปริญญาโทที่นิวซีแลนด์

โครงการ Asian Development Bank – Japan (ADB – JSP) ก่อตั้งในเดือนเมษายน ปี 1988 โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้โอกาสแก่พลเมืองที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไข จากประเทศกำลังพัฒนาซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่ม ADB ในสาขาที่กำหนด

สำหรับการรับสมัครในครั้งนี้ จะเป็นการให้ทุนเต็มจำนวนเพื่อเรียนต่อในระดับปริญญาโท ณ ประเทศนิวซีแลนด์ โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนที่ครอบคลุมทั้งค่าเดินทาง ค่าเล่าเรียน รวมถึงค่ายังชีพและประกันสุขภาพต่างๆ

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : Asian Development Bank – Japan

สาขาที่กำหนด : ดูสาขาที่เปิดรับได้ที่นี่

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

รูปแบบทุน : ทุนเต็มจำนวนที่ครอบคลุมดังนี้

* ค่าเล่าเรียนที่ University of Auckland

* ค่าเดินทางไป – กลับ จากประเทศบ้านเกิดไปยังเมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์

* ประกันสุขภาพและการรักษาพยาบาลในนิวซีแลนด์

* อาจมีทุนสนับสนุนสำหรับการจัดทำวิทยานิพนธ์สำหรับนักวิจัยหรือนักวิชาการซึ่งจะพิจารณาเป็นกรณีไป

จำนวนทุน : ไม่ระบุ

 

คุณสมบัติ:

– เป็นพลเมืองจากประเทศที่กำหนด (ประเทศไทยสามารถสมัครได้)

– ลงทะเบียนตามหลักสูตรที่กำหนดและตามเงื่อนไขการรับสมัครของสถาบัน

– มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีผลการเรียนที่ยอดเยี่ยม

– มีประสบการณ์ทำงานแบบเต็มเวลาอย่างน้อย 2 ปี หลังสำเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ณ วันที่สมัคร

– อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่สมัคร (เว้นแต่ในกรณีลงทะเบียนในหลักสูตรพิเศษที่ขยายอายุได้ไม่เกิน 45 ปี)

– มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งการเขียนและการพูดในระดับที่สามารถใช้ศึกษาต่อได้

– มีสุขภาพที่ดี

– ยินดีที่จะกลับบ้านเกิดหลังสำเร็จการศึกษา

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

21 กรกฎาคม 2023

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Asian Development Bank – Japan Scholarship 2024

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...