ทุน Dili International School เรียนต่อปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย สนับสนุนค่าเล่าเรียน+ที่พัก สูงสุด 5 ทุนต่อปี

Charles Darwin University (CDU) ก่อตั้งในปี 2003 ปัจจุบันมีวิทยาเขตและศูนย์การเรียนรู้รวม 8 แห่งทั่วประเทศออสเตรเลีย เปิดสอนระดับอุดมศึกษาซึ่งครอบคลุมสาขาวิชาที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดโลก

ขณะนี้ Charles Darwin University มีความยินดีที่จะประกาศเปิดรับสมัครโครงการทุนการศึกษา Dili International School สำหรับปี 2023-2024

ทุนนี้มีขึ้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการเรียนต่อในระดับปริญญาตรี โดยผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ราว 9,000 ดอลลาร์ฯ ต่อปี (ประมาณ 209,300 บาท) ขณะที่ทางสถาบันจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งค่าเล่าเรียนและที่พักในส่วนที่เหลือให้

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : Charles Darwin University

– สาขาที่กำหนด : ไม่ระบุ

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (หลักสูตร 3 ปี)

รูปแบบทุน : ทุนสมทบส่วนต่างหลังจากที่ผู้ได้รับทุนชำระค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้ว

จำนวนทุน : 5 ทุนต่อปี

 

คุณสมบัติ:

– นักศึกษาทุกสัญชาติสามารถสมัครได้

– ต้องลงทะเบียนในหลักสูตรตามที่กำหนด และเป็นไปตามเงื่อนไขการรับสมัครของมหาวิทยาลัย

– ผู้สมัครจะต้องเริ่มเรียนเต็มเวลาภายในวันที่กำหนด

– ผู้สมัครจะต้องเป็นนักศึกษาต่างชาติที่ชำระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว

– ผู้สมัครจะต้องเป็นนักเรียนต่างชาติที่ผ่านการรับรอง DIS Y12 และ ATAR

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

5 กุมภาพันธ์ 2023

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Dili International School Scholarship 2023

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...