มัดรวม 6 คอร์สภาษาเรียนฟรี เสริมทักษะ พร้อมพัฒนาเป็นอาชีพ ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้!!

แม้ว่าในปัจจุบันเราจะมีเทคโนโลยีที่ช่วยทุ่นแรงด้านการสื่อสาร แต่ภาษาก็ยังถือเป็นทักษะที่จำเป็นและเป็นที่้ต้องการของตลาดแรงงานโลก

ไม่เพียงแต่ภาษาอังกฤษเท่านั้น ด้วยแพลตฟอร์มที่เชื่อมโลกของเราไว้ด้วยกันทำให้หลายภาษาได้รับความนิยมและกลายเป็นที่ต้องการ ดังนั้นหากคุณมีทักษะเหล่านี้ติดตัว ก็จะถือเป็นข้อได้เปรียบสำหรับทางเลือกที่มากยิ่งขึ้น

#ห้องเรียนภาษา ในวันนี้เราจึงรวบรวมคอร์สเรียนที่น่าสนใจเกี่ยวกับภาษาต่างๆ ซึ่งได้รับการออกแบบและพัฒนาโดยสถาบันที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย มาดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้าง?

 

 

1. ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ

รายวิชานี้จะอธิบายถึงทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นคำศัพท์ สำนวน โครงสร้างพื้นฐาน และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เพื่อติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน

 

2. ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

คอร์สนี้จะช่วยพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน เช่น การเข้าพักโรงแรม การซื้อของ อาการและเครื่องดื่ม การถามทาง ฯลฯ

 

3. ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การทักทาย การถามทุกข์สุข การขอบคุณ การแนะนำแบบง่ายๆ ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด

 

4. สื่อสารด้วยภาษากัมพูชาง่ายนิดเดียว

ฝึกทักษะการสนทนา ด้านการฟัง พูด ภาษาเขมร เกี่ยวกับการสนทนาทักทาย สนทนาทั่วไป จำนวนนับ สิ่งของเครื่องใช้ สนทนาด้านการค้า การสนทนาด้านสุขภาพ ฯลฯ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและสามารถนำสู่การประกอบอาชีพ เสริมสร้างเศรษฐกิจในชุมชน

 

5. ภาษาเกาหลี 1-1

ศึกษาประวัติและที่มาของตัวอักษรภาษาเกาหลี เรียนรู้สระ พยัญชนะ ตัวสะกด หลักการประสมคำ และหลักการออกเสียงเบื้องต้น

 

6. ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ

ฝึกฝนความรู้พื้นฐาน เกี่ยวกับการพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น (ตัวเลข / วันเดือนปี การใช้คำกริยา การใช้คำสรรพนาม ไวยากรณ์ (โครงสร้าง) การแต่งประโยคชนิดต่าง ๆ) พื้นฐานการเขียนและการออกเสียงในภาษาญี่ปุ่น

รวมถึงการเขียนเรซูเม่หรือประวัติในการสมัครงาน ข้อมูลพื้นฐานผู้สูงอายุ (คุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI)) เพื่อให้ผู้สนใจที่จะไปทำงานดูแลผู้สูงอายุที่ประเทศญี่ปุ่นได้รู้คำศัพท์ญี่ปุ่นพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร การทำงาน และสามารถสอบประเมินระดับคุณวุฒิวิชาชีพของ TPQI ได้

 

คอร์สเหล่านี้สามารถลงทะเบียนเรียนได้ฟรีผ่านแพลตฟอร์ม Thai MOOC ซึ่งเป็นคลังคอร์สเรียนออนไลน์ยอดนิยมและมีชื่อเสียง

วิธีการสมัครก็เพียงแค่ลงทะเบียนกับทางเว็บไซต์ หลังจากนั้นคุณจะสามารถเข้าถึงคอร์สเรียนต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย ไม่ยุ่งยากเลย

ใครสนใจลองเข้าไปดูรายละเอียดและลงทะเบียนได้เลยวันนี้ :> หรือจะเข้าไปดูคอร์สอื่นๆ ก็ได้ที่นี่เลยค่ะ 

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...