ทุน UTokyo Amgen เข้าร่วมโครงการระดับปริญญาตรี ณ ประเทศญี่ปุ่น สูงสุด 20 ทุน มูลค่า 63,500 บาท

University of Tokyo เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นซึ่งได้รับการจัดอันดับให้เป็น Top ของโครงการ Top Global University โดยรัฐบาลญี่ปุ่น ทั้งยังติดอันดับ 81st in Best Global Universities และ 23rd in QS World University Rankings 2023

นับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกชั้นดีสำหรับผู้ที่มีเป้าหมายอยากเรียนต่อต่างประเทศและมีความก้าวหน้าในสายอาชีพโดยเฉพาะด้านชีววิทยาหรือวิทยาศาสตร์ อีกทั้งในขณะนี้ ทางสถาบันยังมีโครงการดีๆ เพื่อสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติประจำปี 2023 – 2024 ที่กำลังเปิดรับสมัคร

โครงการนี้ชื่อว่า UTokyo Amgen Scholars เป็นทุนสนับสนุนเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีเพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นสากล โดยผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนสำหรับค่าที่พัก เบี้ยเลี้ยง และค่าเดินทางเพื่อวิจัยในหลักสูตรตามที่กำหนด

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : University of Tokyo

สาขาที่กำหนด : ไม่ระบุ

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รูปแบบทุน : ทุนสนับสนุนที่ครอบคลุมดังนี้

* ที่พักใกล้มหาวิทยาลัย

* เบี้ยเลี้ยงมูลค่า 250,000 เยน (ประมาณ 63,500 บาท)

* ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดสำหรับนักศึกษาต่างประเทศ

* ตั๋วรถไฟ ไป – กลับ สำหรับนักเรียนในประเทศ

จำนวนทุน : 20 ทุน

 

คุณสมบัติ:

– นักศึกษาทั้งสัญชาติญี่ปุ่นและต่างชาติมีสิทธิ์สมัคร

– ต้องลงทะเบียนในหลักสูตรตามที่กำหนด และเป็นไปตามเงื่อนไขการรับสมัครของมหาวิทยาลัย

– ผู้สมัครจะต้องมีความรู้ด้านทักษะภาษาอังกฤษในการทำงานเป็นอย่างดี

– ผู้สมัครจะต้องมีความสนใจที่จะศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

– ผู้สมัครจะต้องดำเนินการวิจัยทางวิทยาศาสตร์

– ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีอย่างน้อยในปีแรก ณ เวลาที่เริ่มเข้าร่วมโครงการ

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

1 กุมภาพันธ์ 2023

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

UTokyo Amgen Scholars Program 2023

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...