ทุนเต็มจำนวน MEXT SCHOLARSHIP สนับสนุนครูและนักศึกษาชาวไทยเรียนต่อประเทศญี่ปุ่น ปี 2023

🇯🇵🇯🇵🇯🇵 ทุน MEXT SCHOLARSHIP 2023 สำหรับครูและนักศึกษาสายภาษาญี่ปุ่น เปิดรับสมัครแล้วค่ะ 🥳🥳

ทุนนี้เป็นทุนเต็มจำนวนที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการฯ ประเทศญี่ปุ่นเพื่อมอบให้กับครูและนักศึกษาชาวไทย เอกภาษาญี่ปุ่น สำหรับไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยประเทศญี่ปุ่น ปี 2023

 

 

โดยครั้งนี้ ทุนที่เปิดรับสมัครแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

ทุนญี่ปุ่นศึกษา (Japanese Studies Student)

– ทุนสำหรับศึกษาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่มหาวิทยาลัยญี่ปุ่น

– ระยะเวลา 1 ปี

– ทุนสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี เอกภาษาญี่ปุ่น ชั้นปีที่ 2 – 3 มี GPA 3.00 ขึ้นไป

 

ทุนฝึกอบรมวิชาชีพครู (Teacher Training Student)

– ทุนสำหรับศึกษาวิจัยด้านการศึกษาที่มหาวิทยาลัยญี่ปุ่น

– ระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน

– ทุนสำหรับครูโรงเรียนประถมหรือมัธยมศึกษาที่มีประสบการณ์สอนไม่ต่ำกว่า 5 ปี และอายุไม่เกิน 35 ปี

 

วิธีสมัคร:

ผู้สมัครจะต้องยื่นเอกสารประกอบใบสมัครเช่น Transcript, ใบรับรองสถานภาพนักศึกษา, ใบรับรองจบการศึกษา และอื่นๆ ด้วยฉบับจริงเวอร์ชันภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเท่านั้น

 

หมดเขตรับสมัคร :

26 มกราคม 2023

 

ผู้ที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ Embassy of Japan in Thailand/สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...