ทุน Tampere University สนับสนุนค่าเล่าเรียน + เงินช่วยเหลือ เรียนต่อปริญญาโทที่ฟินแลนด์ ปี 2023

Tampere University นับเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรการศึกษามากที่สุดของฟินแลนด์ ทั้งยังได้รับการยอมรับในระดับสากลด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนที่ทันสมัยและงานวิจัยที่ครบครัน

Tampere University มีความมุ่งมั่นที่จะให้การส่งเสริมนักศึกษาที่มีแรงจูงใจและเป้าหมายเพื่อผลักดันให้พวกเขาประสบความสำเร็จในระดับสากล ทางสถาบันจึงได้จัดตั้งทุนการศึกษา สำหรับปี 2023 – 2024

ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนในส่วนของค่าเล่าเรียนสำหรับปีแรกและเงินช่วยเหลือในการย้ายถิ่นฐาน จากนั้นหากเป็นไปตามเงื่อนไขนักศึกษาจะได้รับทุนค่าเล่าเรียนสำหรับปีที่สองของหลักสูตรครอบคลุม 100%

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : Tampere University

สาขาที่กำหนด : ไม่ระบุ

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

รูปแบบทุน : ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนและเงินช่วยเหลือย้ายถิ่นฐานมูลค่า 5,000 ยูโร (ประมาณ 184,500 บาท)

จำนวนทุน : ไม่ระบุ

 

คุณสมบัติ:

– เปิดรับสมัครนักศึกษาจากทุกประเทศ

– ต้องลงทะเบียนในหลักสูตรตามที่กำหนด และเป็นไปตามเงื่อนไขการรับสมัครของมหาวิทยาลัย

– มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันระดับประเทศที่ได้รับการยอมรับ

– มีหน่วยกิตขั้นต่ำ 180 ECTS และใช้เวลาเรียนแบบเต็มเวลา 3 – 4 ปี

– สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาได้เป็นอย่างดี

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

11 มกราคม 2023

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Finland Scholarship of Tampere University 2023

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...