ทุนข้าราชการมูลนิธิ Hyundai Motor Chung Mong-Koo เรียนต่อปริญญาโท – เอก ณ ประเทศเกาหลีใต้ ปี 2022

KDI School of Public Policy and Management เป็นบัณฑิตวิทยาลัยที่ดำเนินการโดยรัฐบาลตั้งอยู่ในเมือง Sejong ประเทศเกาหลีใต้ สังกัดสถาบันพัฒนาเกาหลีและเป็นสมาชิกสภาวิจัยแห่งชาติด้านเศรษฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ปัจจุบันติดันดับที่ 6 ของ Think Tank ในเอเชีย อันดับที่ 22 ของโลก และอันดับที่ 8 ของ Think Tank ที่ดีที่สุดในโลก

ขณะนี้คณะวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการของ KDI ได้เปิดโอกาสด้านการศึกษาให้กับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการเรียนต่อในเกาหลีใต้ ด้วยทุนมูลนิธิ Hyundai Motor Chung Mong-Koo ปีการศึกษา 2022 – 2023

ทุนนี้ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ Hyundai Motor Chung Mong-Koo มอบให้กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรปริญญาโทหรือปริญญาเอก ณ KDI School of Public Policy and Management โดยผู้รับทุนจะได้รับการสนับสนุนในส่วนของค่าเล่าเรียนตามเงื่อนไขที่กำหนด

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : KDI School of Public Policy and Management

สาขาที่กำหนด : ไม่ระบุ

ระดับการศึกษา : ปริญญาโทหรือปริญญาเอก

รูปแบบทุน : การสนับสนุนในส่วนของค่าเล่าเรียนตามเงื่อนไขที่กำหนด

จำนวนทุน : ไม่ระบุ

 

คุณสมบัติ:

– นักศึกษาจากประเทศที่กำหนดมีสิทธิ์สมัคร (ประเทศไทยสามารถสมัครได้)

– ต้องลงทะเบียนในหลักสูตรตามที่กำหนด และเป็นไปตามเงื่อนไขการรับสมัครของมหาวิทยาลัย

– ผู้สมัครจะต้องเป็นข้าราชการจาก 8 ประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย เมียนมาร์ กัมพูชา และ สปป. ลาว

มีคะแนนทักษะภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

– TOEFL IBT

– TOEFL PBT

– TOEFL ITP

– TOEIC

– TOEIC – S

– TEPS

– NEW TEPS

– TEPS – S

– I – TEPS

– PTE Academic

– OPlc

– Cambridge English Exams

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

ไม่ระบุ (เปิดรับสมัครอยู่ในขณะนี้)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Hyundai Motor Chung Mong-Koo Foundation Scholarships 2022

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...