ทุน Australia Global Pathways เรียนต่อหลักสูตรก่อนเข้ามหาวิทยาลัยที่ออสเตรเลีย สูงสุด 175 ทุน

Federation University เป็นมหาวิทยาลัยของภาครัฐที่มีจุดมุ่งหมายในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้คนผ่านการศึกษาที่จะเอื้อต่อการสร้างอาชีพที่ดีในอนาคต

ขณะนี้ทางสถาบันได้มีการระดมทุนเพื่อจัดตั้งทุนการศึกษา Australian Global Pathways Scholarships สำหรับปีการศึกษา 2022-2023

โดยทุนนี้จะมอบให้กับนักศึกษาต่างชาติที่เรียนต่อในหลักสูตรภาษาอังกฤษ Pathway หรือหลักสูตรพื้นฐานก่อนเริ่มเรียนระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรี โดยผู้ที่ได้รับเลือกจะได้รับส่วนลดค่าเล่าเรียนสูงสุด 20% ซึ่งจะได้รับการประเมินขณะที่สมัครเข้าเรียน

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : Federation University

สาขาที่กำหนด : ไม่ระบุ

ระดับการศึกษา : Foundation or Higher Education Diploma (หลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเข้ามหาวิทยาลัย)

รูปแบบทุน : ส่วนลดค่าเล่าเรียนสูงสุด 20%

จำนวนทุน : 175 ทุน

 

คุณสมบัติ:

– นักศึกษาต่างชาติทุกคนสามารถสมัครได้

– ต้องลงทะเบียนในหลักสูตรตามที่กำหนด และเป็นไปตามเงื่อนไขการรับสมัครของมหาวิทยาลัย

– ผู้สมัครจะต้องลงทะเบียนในฐานะนักเรียนใหม่ที่เริ่มเรียนในภารเรียนฤดูใบไม้ผลิ ปี 2022 หรือฤดูร้อน ปี 2023

– ผู้สมัครจะต้องมีวีซ่านักเรียนที่ถูกต้องตามกฎหมาย

– ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของการรับทุนนี้

มีคะแนนทักษะภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

– IELTS : 7.0

– TOEFL IBT : 100

– PTE : 65

– CAE : 185

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

สมัครตามเวลาเปิดรับสมัครในแต่ละภาคเรียน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Australia Global Pathways Scholarships 2022

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...