ทุน Japanese Language อบรมครูสอนภาษาญี่ปุ่น ณ ประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 2 สนับสนุนเต็มจำนวน สูงสุด 30 ทุน!!

คนนิจิวะ!! โอกาสดีสำหรับเหล่าเซนเซย์มาถึงแล้วค่ะ! สำหรับคุณครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่นทั่วประเทศไทยที่ต้องการเสริมสร้างประสบการณ์และเปิดมุมมองการเรียนรู้ใหม่ๆ พร้อมรับการสนับสนุนแบบจัดเต็ม พลาดไม่ได้เลยกับทุนที่เราอยากนำเสนอในครั้งนี้!

มูลนิธิฮาคูโฮโด (Hakuhodo Foundation) ร่วมกับJapan Foundation สมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย (JTAT) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดทุนการศึกษาโครงการสนับสนุนการสอนภาษาญี่ปุ่นแก่เด็กและเยาวชนในประเทศไทย Japanese Language Program ทุนอบรมครู ณ ประเทศญี่ปุ่นครั้งที่ 2

โดยโครงการนี้มีขึ้นเพื่อมุ่งสนับสนุนการอบรมครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่นที่สังกัดอยู่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้มีโอกาสในการเรียนรู้ “ภาษาญี่ปุ่นที่ใช้จริง” เพื่อให้สามารถนำมาปรับสอนให้กับเยาวชนได้ต่อไปในอนาคต ทั้งยังเป็นโอกาสดีที่จะได้ซึมซับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นในเชิงลึกมากขึ้นอีกด้วย

โครงการนี้จะเปิดรับสมัครครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่ระดับประถมศึกษาไปจนถึงมัธยมศึกษาทั่วประเทศไทย จำนวน 30 คน ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับทุนสนับสนุนเต็มจำนวนสำหรับเดินทางไปฝึกอบรม ณ ประเทศญี่ปุ่น ช่วงเดือนเมษายน ปี 2023

 

 

คุณสมบัติ:

– ผู้สมัครจะต้องเป็นครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่นในระดับประถมศึกษาหรือระดับมัธยมศึกษา (โรงเรียนรัฐบาลหรือโรงเรียนเอกชน) ในประเทศไทย

– เป็นผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาแม่

– มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดดังนี้

*ผู้ที่เคยสมัครครั้งที่ 1 แต่ไม่ได้รับการคัดเลือกสามารถสมัครได้*

 

รายละเอียดของทุน:

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

30 มิถุนายน 2022

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Japanese Language Program 2022

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...