ทุน NTU Excellence เรียนต่อปริญญาตรี – สูงกว่าปริญญาตรีที่ UK รับส่วนลดค่าเล่าเรียนสูงสุด 50%

Nottingham Trent University ได้รับการจัดอันดับที่ 601 โดย Times Higher Education เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยรัฐที่ได้รับการยอมรับในเรื่องของการเรียนการสอนที่โดดเด่น มีจุดมุ่งหมายในการผลักดันศักยภาพของนักศึกษา อีกทั้งยังได้รับรางวัลระดับเหรียญทองจาก Teaching Excellence Framework ของรัฐบาลสหราชอาณาจักร

เพื่อเป็นการส่งเสริมนักศึกษาที่มีความสามารถและต้องการเรียนต่อในสหราชอาณาจักร ทางสถาบันจึงได้จัดตั้งทุน NTU Excellence Scholarships สำหรับปีการศึกษา 2022-2023

ทุนนี้เปิดโอกาสให้กับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรีที่มีศักยภาพโดดเด่น และมีผลการเรียนที่ยอดเยี่ยม โดยผู้ที่ได้รับเลือกจะได้รับส่วนลดค่าเล่าเรียนสูงสุด 50% ในปีการศึกษาแรก หลังจากนั้นจะได้รับทุนสนับสนุนในส่วนค่าเล่าเรียน 3,000 ปอนด์ (ประมาณ 128,900 บาท) ในปีถัดไป

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : Nottingham Trent University

สาขาที่กำหนด : ไม่ระบุ

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี

รูปแบบทุน : ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน 25% และ 50% สำหรับระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีในปีการศึกษาแรก หลังจากนั้นจะได้รับทุนสนับสนุนในส่วนค่าเล่าเรียน 3,000 ปอนด์ (ประมาณ 128,900 บาท) ในปีถัดไป

จำนวนทุน : ไม่ระบุ

 

คุณสมบัติ:

– เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกสัญชาติ

– ต้องลงทะเบียนในหลักสูตรตามที่กำหนด และเป็นไปตามเงื่อนไขการรับสมัครของมหาวิทยาลัย

– ผู้สมัครจะต้องเป็นนักศึกษาต่างชาติที่ลงทะเบียนแบบเต็มเวลา

– ผู้สมัครจะต้องแสดงให้เห็นถึงผลการเรียนที่ยอดเยี่ยม รวมทั้งการมีส่วนร่วมกับชุมชนมหาวิทยาลัย

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

29 มิถุนายน 2022

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

NTU Excellence Scholarships 2022

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...