ทุน Pardee School international สนับสนุนค่าเล่าเรียนระดับป.ตรี – บัณฑิตศึกษา ที่ USA ปี 2021

Frederick S. Pardee School of Global StudiesBoston University ก่อตั้งขึ้นในปี 2014 ภายใต้พันธกิจที่มุ่งมั่นจะพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้ก้าวทันโลก

โครงการ Pardee School international awards จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนนักศึกษาที่ต้องการเรียนต่อในสหรัฐอเมริกา ปีการศึกษา 2022 – 2023

ทุนนี้จะมอบให้กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนแบบเต็มเวลาในระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิต โดยจะได้รับการสนับสนุนค่าเล่าเรียนบางส่วนหรือเต็มจำนวนสำหรับค่าใช้จ่ายในการศึกษาที่เลือก

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : Boston University

สาขาที่กำหนด : The Frederick S. Pardee School of Global Studies

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

รูปแบบทุน : การสนับสนุนค่าเล่าเรียนบางส่วนหรือเต็มจำนวนสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษา

 

คุณสมบัติ:

– นักศึกษาทั้งในสหรัฐอเมริกาและนักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

– ลงทะเบียนในหลักสูตรหลักสูตรปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนในสถาบัน

– ได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนแล้ว

– มีคะแนนทักษะภาษาอังกฤษ ตามที่สถาบันกำหนด

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

1 พฤศจิกายน 2021

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Pardee School international awards 2021

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...