ทุน International Freshman Ambassador เรียนต่อปริญญาตรีที่ USA มูลค่ากว่า 570,000 บาท

Point Park University มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพและเสริมสร้างการพัฒนาสำหรับนักศึกษา โดยมุ่งเน้นที่ความสำเร็จผ่านการเรียนรู้ที่โดดเด่น สร้างสรรค์ และจากประสบการณ์

เนื่องจากตระหนักดีว่ามีนักศึกษาจำนวนมากที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทาง Point Park University จึงได้เสนอทุนการศึกษา International Freshman Ambassador สำหรับปีการศึกษา 2021 – 2022

ทุนนี้จะมอบให้กับนักศึกษาใหม่ที่ลงทะเบียนในปีแรกเท่านั้น โดยจะสนับสนุนทุนมูลค่า 17,000 ดอลลาร์ฯ (ประมาณ 570,000 บาท) เพื่อเป็นครอบคลุมค่าใช้จ่ายทางการศึกษาที่สถาบัน

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : Point Park University

สาขาที่กำหนด : ไม่ระบุ

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รูปแบบทุน : ทุนมูลค่า 17,000 ดอลลาร์ฯ (ประมาณ 570,000 บาท) เพื่อเป็นครอบคลุมค่าใช้จ่ายทางการศึกษาที่สถาบัน

 

คุณสมบัติ:

– เป็นนักศึกษาจากต่างประเทศ ไม่จำกัดสัญชาติ

– ลงทะเบียนในหลักสูตรหลักสูตรปริญญาตรี คณะวิชาศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณะวิชาธุรกิจ คณะสื่อสารมวลชน หรือคณะครุศาสตร์ที่เปิดสอนในสถาบัน

– เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป

– มีคะแนนทักษะภาษาอังกฤษ ขั้นต่ำ 550 ใน TOEFL หรือ 7.0 ใน IELTS

– ผู้สมัครจะต้องสำเร็จ ELS ระดับ 112 ด้วยคะแนนการทดสอบสะสม 2.0 หรือสูงกว่าเพื่อรับรางวัลทุนการศึกษา

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

ไม่ระบุ (เปิดรับสมัครอยู่ในขณะนี้)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

International Freshman Ambassador Scholarships 2021

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...