Schwarzman Scholars ทุนเต็มจำนวนครอบคลุมทุกอย่าง เรียนปริญญาโทที่จีน!

Schwarzman Scholars ทุนการศึกษาให้นักศึกษาต่างชาติศึกษาต่อที่ Tsinghua University กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ในระดับปริญญาโทหลักสูตร Global Affairs ประจำปี 2020-2021

โดยหลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก เช่น Harvard University, University of Oxford หรือ Yale University เป็นต้น เพื่อเรียนรู้ทักษะการเป็นผู้นำในระดับโลก เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรภาษาอังกฤษที่น่าสนใจที่จะเริ่มเรียนในเดือนสิงหาคม 2022 รายละเอียดทุนเพิ่มเติมดังด้านล่างนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ค่าเล่าเรียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา

– มีที่พักอาศัยให้

– ค่าเดินทางเมื่อต้องศึกษาดูงานในหลักสูตร

– ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

– ประกันสุขภาพ

– ค่าครองชีพ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท หลักสูตร Global Affairs ระยะเวลา 1 ปี ที่ Tsinghua University สาธารณรัฐประชาชนจีน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาจากประเทศไทยมีสิทธิ์สมัคร

– จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรใดก็ได้

– มีอายุระหว่าง 18 – 28 ปี

– มีทักษะภาษาอังกฤษที่ยอดเยี่ยม เช่น TOFEL (PBT) อย่างน้อย 600 คะแนน, TOEFL (iBT) อย่างน้อย 100 คะแนน หรือ IELTS อย่างน้อย 7.0 เป็นต้น

– แสดงความเป็นเลิศด้านการเป็นผู้นำ, ด้านวิชาการ, ด้านสติปัญญา และความสามารถในการทำงานที่หลากหลายด้านวัฒนธรรม

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / พาสปอร์ต

– Resume / Curriculum Vitae

– Biographical Profile

– วิดีโอแนะนำตัวเอง 1 นาที

– สำเนาใบรับรองผลการเรียน (เป็นภาษาอังกฤษ)

– หลักฐานคะแนนทักษะภาษาอังกฤษตามที่ทางทุนกำหนด

– ผลงานด้านการเป็นผู้นำ, เอกสารทางวิชาการอื่นๆ (ถ้ามี)

– Leadership Essay (750 คำ)

– Statement of Purpose (500 คำ)

– Recommendation letters จำนวน 3 ฉบับ

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

21 กันยายน 2021

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

schwarzmanscholars

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...