5 ทุนเรียนต่อ UK ระดับ ป.ตรี – ป.โท ที่ University of Dundee สูงสุด 1,100,000 บาท!

University of Dundee แห่งสหราชอาณาจักร มหาวิทยาลัยลำดับที่ 319 จัดอันดับโดย QS World University Rankings ประจำปี 2021 เป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่มีทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาจากประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

โดยเป็นทุนทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ในทุกสาขาวิชาที่ทางมหาวิทยาลัยเปิดสอน ทั้งนี้ผู้ที่สนใจทุนการศึกษาต้องสมัครเข้าศึกษาต่อที่ University of Dundee ก่อน รายละเอียดทั้ง 5 ทุนการศึกษาดังด้านล่างนี้

 

 

♦ ทุนปริญญาตรี

#1 Global Citizenship Scholarship 2021/22

มูลค่าทุนการศึกษา: ทุนการศึกษา £5,000 (ราว 220,000 บาท)

สาขาวิชา: ตรวจสอบหลักสูตรที่เปิดรับได้ ที่นี่

ระยะเวลา: สูงสุด 5 ปี

วิธีการสมัคร: สมัครขอทุนการศึกษาได้ ที่นี่

 

#2 Global Excellence Scholarships 2021/22

มูลค่าทุนการศึกษา: ทุนการศึกษาสูงสุด £25,000 (ราว 1,100,000 บาท)

สาขาวิชา: ตรวจสอบหลักสูตรที่เปิดรับได้ ที่นี่

ระยะเวลา: สูงสุด 5 ปี

วิธีการสมัคร:

– จะได้รับการพิจารณาทุนการศึกษาขณะสมัครเข้าศึกษาต่อ โดยอ้างอิงจากความสำเร็จทางวิชาการ

– ผู้สมัครต้องสำเร็จการ UK BBB ระดับ A level หรือเทียบเท่า ตามดุลยพินิจของมหาวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติม: ไฟล์ประกาศอย่างเป็นทางการ

 

 

♦ ทุนปริญญาโท

#3 GREAT Scholarships 2021/22

มูลค่าทุนการศึกษา: ทุนการศึกษา £10,000 (ราว 436,000 บาท) จำนวน 2 ทุน

สาขาวิชา: ตรวจสอบหลักสูตรที่เปิดรับได้ ที่นี่

ระยะเวลา: 1 ปี

วิธีการสมัคร:

– ดาวน์โหลดใบสมัคร ที่นี่

– ส่งเอกสารทั้งหมดทางอีเมลที่ scholarships@dundee.ac.uk

ข้อมูลเพิ่มเติม: britishcouncil

 

#4 Global Citizenship Scholarship 2021/22

มูลค่าทุนการศึกษา: ทุนการศึกษา £5,000 (ราว 220,000 บาท)

สาขาวิชา: ตรวจสอบหลักสูตรที่เปิดรับได้ ที่นี่

ระยะเวลา: 1 ปี

วิธีการสมัคร: สมัครขอทุนการศึกษาได้ ที่นี่

 

 

#5 Global Excellence Scholarships 2021/22

มูลค่าทุนการศึกษา: ทุนการศึกษา £5,000 (ราว 220,000 บาท)

สาขาวิชา: ตรวจสอบหลักสูตรที่เปิดรับได้ ที่นี่

ระยะเวลา: 1 ปี

วิธีการสมัคร:

– จะได้รับการพิจารณาทุนการศึกษาขณะสมัครเข้าศึกษาต่อ โดยอ้างอิงจากความสำเร็จทางวิชาการ

– ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยเทียบเท่าระดับเกียรตินิยมอันดับ 1 ของ UK

ข้อมูลเพิ่มเติม: ไฟล์ประกาศอย่างเป็นทางการ

 

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...