มาแล้ว!! ทุนรัฐบาลสิงคโปร์ ปี 2022 สำหรับนักเรียนไทย สนับสนุนเต็มจำนวน ไม่มีข้อผูกมัด

ASEAN Scholarship for Thailand ทุนรัฐบาลสิงคโปร์เปิดโอกาสให้นักเรียนจากประเทศไทยที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขได้มีส่วนร่วมในการศึกษาต่อ 2 ระดับคือ Secondary 3 และ Pre U One โดยรายละเอียดของแต่ละทุนแบ่งออกเป็น

Secondary 3 : ทุนระยะเวลา 4 ปี ไม่มีข้อผูกมัด ไม่ต้องใช้คืน หลังจากที่ผู้ได้รับทุนสำเร็จการศึกษาในระดับ Secondary 3-4 แล้ว จึงจะสามารถสอบ GCE O-level และต่อ Junior College อีก 2 ปี จากนั้นจึงจะมีสิทธิ์สอบ GCE A-Level เพื่อยื่นเข้ามหาวิทยาลัย

Pre U One : ทุนระยะเวลา 2 ปี ไม่มีข้อผูกมัด ไม่ต้องใช้คืน สมัครเพื่อเข้าเรียนในระดับชั้น Junior College 1-2 (เทียบประมาณ ม. 5-6) แล้วจึงสอบ GCE A-Level เพื่อเอาผลไปยื่นเข้ามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่เลย

 

 

คุณสมบัติ:

คุณสมบัติผู้สมัครระดับ Secondary 3

– ถือสัญชาติไทย

– เกิดระหว่างปี 2005 – 2007 ( พ.ศ. 2548 – 2550)

– มีเกรดเฉลี่ยในระดับ ม. 1 และ ม. 2 หรือ ระดับ ม. 2 และ ม.3 ไม่ต่ำกว่า 3.00

– มีผลการเรียนดีอย่างต่อเนื่อง

– มีทักษะภาษาอังกฤษดี

– มีหลักฐานการร่วมกิจกรรมนอกห้องเรียนอื่นๆ

 

คุณสมบัติผู้สมัครระดับ Pre-U One

– ถือสัญชาติไทย

– เกิดระหว่างปี 2003 – 2004 ( พ.ศ. 2546 – 2547)

– มีเกรดเฉลี่ยในระดับ ม. 3 และ ม. 4 หรือ ระดับ ม. 4 และ ม.5 ไม่ต่ำกว่า 3.00

– มีผลการเรียนดีอย่างต่อเนื่อง

– มีทักษะภาษาอังกฤษดี

– มีหลักฐานการร่วมกิจกรรมนอกห้องเรียนอื่นๆ

 

การสนับสนุน:

ระดับ Secondary 3

– ค่าใช้จ่ายรายปี

– สนับสนุนที่พัก พร้อมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

– ค่าตั้งรกราก (ให้สองครั้ง ให้ครั้งที่2เมื่อขึ้้นระดับ Pre-U1)

– ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ ชั้น economy

– ค่าใช้จ่ายของสถาบัน (ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว)

– ค่าสอบวัดผล GCE O-Level และ A-Level (ออกให้เพียงครั้งเดียว)

– เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลและประกันอุบัติเหตุ

 

ระดับ Pre-U One

– ค่าใช้จ่ายรายปี

– สนับสนุนที่พัก พร้อมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

– ค่าใช้จ่ายในช่วงปีแรก (ให้เพียงครั้งเดียว)

– ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ ชั้น economy

– ค่าใช้จ่ายของสถาบัน (ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว)

– ค่าสอบวัดผล GCE A-Level (ออกให้เพียงครั้งเดียว)

– เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลและประกันอุบัติเหตุ

*การสอบจะผ่านการพิจารณาจากใบสมัครเป็นหลักก่อน โดยจะแจ้งอีเมลกำหนดการเข้าสอบให้กับผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าสอบเท่านั้น*

 

กำหนดการรับสมัคร:

ระดับ Secondary 3

– เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 16 พฤษภาคม 2021

– การสอบจะมีขึ้นประมาณกลางเดือนกรกฎาคม และประกาศผลสอบประมาณเดือนกันยายน 2021

– หากได้รับการคัดเลือก จะต้องออกเดินทางไปยังประเทศสิงคโปร์ ช่วงเดือนตุลาคม 2021

 

ระดับ Pre-U One

– เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 16 พฤษภาคม 2021

– การสอบจะมีขึ้นประมาณกลางเดือนกรกฎาคม และประกาศผลสอบประมาณเดือนกันยายน 2021

– หากได้รับการคัดเลือก จะต้องออกเดินทางไปยังประเทศสิงคโปร์ ช่วงเดือนมกราคม 2022

 

วิธีสมัคร:

สมัครผ่านทางเว็บไซต์ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

16 พฤษภาคม 2021

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ASEAN Scholarship for Thailand

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...