ทุนสูงสุด 70,000 บาท เรียนต่อปริญญาตรี & ปริญญาโท ที่ Leiden University เนเธอร์แลนด์

ทุนการศึกษาเรียนต่อที่ Leiden University ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประจำปีการศึกษา 2021/2022 เปิดรับสมัครแล้ว :D นั่นก็คือทุน Minerva Scholarship Fund Foundation (MSF) ทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท

ตั้งแต่ปี 2009 ที่มูลนิธิได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาต่างชาติ ในทุกสาขาวิชาเพื่อการศึกษา และการวิจัย นักเรียนที่สนใจและมีผลการเรียนดีจะได้รับการสนับสนุนนี้! รายละเอียดเพิ่มเติมดังด้านล่าง

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสนับสนุนการศึกษา €900 – €2000 (ราว 33,000 – 73,000 บาท) ครอบคลุมค่าใช้จ่ายดังนี้

– ค่าใช้จ่ายในการวิจัย

– ค่าเดินทาง

– และค่าครองชีพระหว่างประเทศ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ในสาขาวิชาที่ทางมหาวิทยาลัยเปิดสอน เช่น

– Archaeology

– Humanities

– Medicine/LUMC

– Governance and Global Affairs

– Law

– Social and Behavioural Sciences

– Science

– Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding

– Onderwijsontwikkeling en Nascholing (ICLON)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติมีสิทธิ์สมัคร

– ลงทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ที่ Leiden University

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– คำอธิบายโครงการ

– งบประมาณที่ใช้

– Resume

– Motivation Letter

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

– Recommendation Letter อย่างน้อย 1 ฉบับ

 

วิธีการสมัคร:

– ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร ที่นี่

– กรอกแบบฟอร์มให้เรียบร้อย

– ตรวจสอบว่ามีเอกสารที่จำเป็นครบถ้วน

– ส่งเอกสารทั้งหมดตามที่อยู่ที่ทางมูลนิธิกำหนดก่อนวันปิดรับสมัคร

 

ปิดรับสมัคร:

15 เมษายน 2021

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

– universiteitleiden

– minervascholarshipfund

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...