ทุนเรียนต่อปริญญาโทจาก Erasmus Mundus มอบทุนพร้อมค่าเดินทาง ใน 6 ประเทศยุโรป

ต้องรีบหน่อยล่ะหากไม่อยากพลาดทุนการศึกษาดีๆ แบบนี้ :) กับทุนจากโปรแกรม The Erasmus Mundus European Masters Program in Language and Communication Technologies (LCT Program)

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทที่ประเทศในแถบยุโรปเป็นเวลา 2 ปี เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษา และเทคโนโลยีในการสื่อสารมากขึ้น รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ทุนสนับสนุนการวิจัย

– ค่าเดินทาง 2,000 – 3,000 ยูโร/ปี (ราว 73,000 – 110,000 บาท)

– ค่าย้ายถิ่นฐาน 1,000 ยูโร (ราว 36,000 บาท)

– ประกันสุขภาพ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ปี ในสาขา Language and Communication Technologies (LCT Program)

เลือกเรียนในสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วม ดังนี้

– Saarland University ประเทศเยอรมนี

– Charles University in Prague ประเทศเช็กเกีย

– University of Trento ประเทศอิตาลี

– University of Groningen ประเทศเนเธอร์แลนด์

– Lorraine University ประเทศฝรั่งเศส

– University of Malta ประเทศมอลตา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– มีความสามารถทางภาษาอังกฤษตามที่ทางทุนกำหนด เช่น คะแนน IELTS 7.0

– จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ (Computational) Linguistics, Language Technology, Cognitive Sciences, Computer Science, Mathematics, Artificial Intelligence

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– CV

– ใบรับรองการจบปริญญา

– ผลวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ

– ใบรับรองผลการเรียน

– สำเนาพาสปอร์ต

Letter of Recommendation

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

1 กุมภาพันธ์ 2021

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

lct-master

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...