HGEM Innovation Challenge SouthEast Asia II โครงการเพื่อพัฒนาทักษะเยาวชน

โอกาสเพื่อพัฒนาศักยภาพสำหรับเยาวชนในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาถึงแล้ว! กับการเข้าร่วมโครงการ HGEM Innovation Challenge SouthEast Asia II ด้วยความร่วมมือกับ Global Citizen และจัดขึ้นโดย Harvard Undergraduate Global Education Movement

โครงการ HGEM Innovation Challenge SouthEast Asia II มุ่งเน้นไปที่ Youth Empowerment and Sustainability & Climate Action ผ่านแง่มุมต่างๆ ของการพัฒนาระหว่างประเทศ และเพื่อให้เยาวชนเข้าใจบทบาทของตนในฐานะพลเมืองโลก สมัครด่วนก่อน 3 มกราคม 2021 นี้! รายละเอียดโครงการเพิ่มเติมดังด้านล่าง

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัครสำหรับผู้ที่มีปัญหาทางการเงิน โดยสามารถติดต่อขอรับทุนทางอีเมลได้ที่ outreach@hgem.org

 

สิ่งที่จะได้รับ:

– มีส่วนร่วมในการอภิปรายและสัมมนาในหัวข้อที่เฉพาะเจาะจงกับผู้นำที่มีอิทธิพลจากสถาบันการศึกษา ธุรกิจ และรัฐบาล

– โอกาสสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายกับผู้เข้าร่วมการประชุมอื่น ๆ จากทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

– การทำงานเป็นทีม เพื่อเสนอ “Solution Proposal” ในการจัดการแก้ปัญหาในโลกแห่งความจริง และกระตุ้นแนวคิดสำหรับโครงการความร่วมมือในอนาคต

 

วัน เวลา และสถานที่จัดโครงการ:

15 – 17 มกราคม 2021 ผ่านการประชุมเสมือนจริงทางออนไลน์

 

กำหนดการเข้าร่วมโครงการ:

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

นักเรียนและนักศึกษาในระดับมัธยมศึกษาและมหาวิทยาลัย ที่มีความสนใจเรื่อง “Youth Empowerment and Sustainability & Climate Action”

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

นักเรียนระดับมัธยมศึกษา และนักศึกษามหาวิทยาลัยจากทั่วโลกมีสิทธิ์ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วม Innovation Challenge

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ค่าธรรมเนียมการสมัคร:

$50 USD (ราว 1,500 บาท)

 

ปิดรับสมัคร:

3 มกราคม 2021

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

hgem

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...