รับสมัคร นศ. ที่สนใจ ‘Internet Governance’ ลุ้นเป็น NetMission Ambassadors แห่งเอเชีย

ข่าวดี! ขณะนี้ทาง NetMission Academy ได้เปิดโอกาสให้ทุกคนที่มีแรงจูงใจในการทำความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Internet Governance หรือ การจัดการปกครองอินเทอร์เน็ต ได้เข้าร่วมอบรมออนไลน์ภายใต้โครงการ NetMission.Asia 2021

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้เข้าร่วมเรียนหลักสูตรออนไลน์เพื่อเป็นการค้นคว้าและเตรียมความพร้อมในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับผู้เชี่ยวชาญ ทุกคนจะมีส่วนร่วมในการอภิปรายอย่างกระตือรือร้น และเมื่อสำเร็จหลักสูตรจะได้รับโอกาสเป็น NetMission Ambassadors ทำงานร่วมกับทีมเพื่อพัฒนาการใช้อินเทอร์เน็ตกับการจัดการในเอเชีย รายละเอียดโครงการเพิ่มเติมดังนี้

 

 

หลักสูตรที่จะได้เรียน:

 

*หมายเหตุ* แต่ละ sessions จะเริ่มเรียนเวลา 11.30 – 13.00 (UTC) โดยสามารถคลิก ที่นี่ เพื่อตรวจสอบเวลาท้องถิ่นของประเทศไทย

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ:

เมื่อจบ NetMission Academy ผู้ที่มีความกระตือรือร้นที่จะสร้างผลกระทบด้วยความพยายามร่วมกัน สามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายในฐานะ NetMission Ambassadors

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

นักศึกษาระดับอุดมศึกษาในทุกสาขาวิชา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีวิสัยทัศน์ และต้องการใช้อินเทอร์เน็ตปรับปรุงสังคมและชุมชนให้ดีขึ้น

– เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาในทุกสาขาวิชา ในสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ในเอเชียแปซิฟิก

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

กำหนดการ:

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

netmission.asia

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...