ทุนค่าเล่าเรียนระดับป.ตรี & ป.โท ปีการศึกษา 2020-21 ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

มาแล้ว!! ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ศึกษาต่อที่ University of London ประเทศอังกฤษ โดยเป็นทุน Váradi scholarships สำหรับปีการศึกษา 2020-21

เปิดโอกาสให้กับนักศึกษาต่างชาติจากทั่วโลกมีสิทธิ์สมัคร รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ค่าเล่าเรียนทางการศึกษา

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาดังต่อไปนี้

BSc Computer Science

BSc Psychology

BSc Business Administration

Global MBA

Master of Laws (LLM)

MSc Data Science

MSc Supply Chain Management and Global Logistics

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นนักศึกษาต่างชาติที่กำลังจะสมัครเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ทางทุนกำหนด

 

วิธีการสมัคร:

1. ผู้สมัครต้องสมัครเข้าเรียนหลักสูตรที่ทางทุนกำหนด ดังนี้

BSc Computer Science

BSc Psychology

BSc Business Administration

Global MBA

Master of Laws (LLM)

MSc Data Science

MSc Supply Chain Management and Global Logistics

 

2. ผู้สมัครต้องสมัครเข้าศึกษาและสมัครขอรับทุนไปพร้อมๆ กัน โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอสมัครทุนได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

17 กรกฎาคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

london

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...