สมัครเลย! ทุนเต็มจำนวนระดับป.โท จาก ADB ศึกษาต่อที่ U. of Auckland นิวซีแลนด์

ทุน Asian Development Bank Scholarship 2021 ศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่ University of Auckland ประเทศนิวซีแลนด์!

โดยทุนนี้ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น ให้กับนักศึกษาประเทศสมาชิก ADB ได้รับทุนเต็มจำนวน ในหลักสูตรปริญญาโท เป็นระยะเวลา 2 ปี หากสนใจสามารถดูรายละเอียดได้ดังด้านล่างนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนเต็มจำนวน ดังนี้

– ค่าเล่าเรียนที่ University of Auckland

– ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ

– ค่าครองชีพ

– ค่าประกันสุขภาพและการแพทย์

– ค่าทำวิจัย

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาดังนี้

– Master of Public Health

– Master of Science (Environmental Science)

– Master of Arts (Development Studies)

– Master of International Business

– Masters programs in Engineering

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นนักศึกษาที่มาจากประเทศสมาชิก ADB (ประเทศไทยมีสิทธิ์สมัคร)

– จะต้องได้รับการตอบรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาที่ทางทุนกำหนด ที่ niversity of Auckland

– เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

– มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี

– มีทักษะภาษาอังกฤษที่ดี

– มีอายุต่ำกว่า 35 ปี

– ผู้สมัครต้องเดินทางกลับประเทศบ้านเกิดหลังจบการศึกษา

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– กรอกใบสมัคร ADB-JSP Information Sheet

– กรอกใบสมัคร ADB-JSP Application Form

– สำเนาใบตอบรับเข้าศึกษาต่อที่ University of Auckland

– สำเนาใบรับรองผลการศึกษา และประกาศนียบัตรจบการศึกษาระดับปริญญาตรี

– ใบรับรองการจ้างาน

– ใบรับรองเงินเดือน

– สำเนาหนังสือเดินทาง

– สำเนาผลการสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ IELTS

 

วิธีการสมัคร:

ส่งเอกสารทั้งหมดทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ด้านล่างนี้

Applications and Admissions
The University of Auckland

Private Bag 92019
Auckland 1142
New Zealand

 

ปิดรับสมัคร:

19 กรกฎาคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

auckland

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...