ทุนค่าครองชีพจาก U. of Strathclyde ช่วยนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อ Coronavirus แน่นอนว่ามีหลายภาคส่วนได้รับการกระทบ รวมไปถึงนักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่างประเทศด้วยเช่นกัน

ทาง University of Strathclyde ประเทศสกอตแลนด์ จึงได้จัดทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาในสถานการณ์เช่นนี้ โดยเป็นทุน University of Strathclyde Covid-19 Hardship Fund รายละเอียดมีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

สนับสนุนค่าครองชีพ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

– Undergraduate

– Postgraduate Taught

– Postgraduate Research

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ต้องเป็นนักศึกษาที่ได้รับการยืนยันเข้าศึกษาต่อที่ University of Strathclyde

– นักศึกษาต่างชาติจากทั่วโลกมีสิทธิ์สมัคร

– มีความยากลำบากทางการเงินภายใต้สถานการณ์โรคระบาด COVID-19

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– รายการเดินบัญชีจากธนาคารเป็นเวลา 1 เดือน

– ทุนการศึกษาที่เคยได้รับ

– สำเนาผลการศึกษา

– สำเนาหนังสือเดินทาง

– ใบรับรองการศึกษา ยืนยันการศึกษาที่ University of Strathclyde

– ใบรับรองทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL หรือ IELTS

 

วิธีการสมัคร:

กรอกใบสมัคร (ดาวน์โหลดได้ ที่นี่) พร้อมส่งเอกสารทั้งหมดไปทางอีเมล financial support@strath.ac.uk

 

ปิดรับสมัคร:

30 กันยายน 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

strath.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...