Bangkok Airways เปิดรับสมัครวิศวกรโยธา (TOEIC 550+) สมัครด่วนวันนี้!

อีกครั้ง! กับโอกาสร่วมงานในแวดวงธุรกิจการบินที่หลายคนรอคอย ห้ามพลาด! กับงานที่จะเปิดประสบการณ์การทำงานที่ท้าทายคุณไปอีกขั้น!!

Bangkok Airways เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ตำแหน่ง วิศวกรโยธา เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่มีคุณภาพ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ดังนี้

 

 

คุณสมบัติ:

– จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรโยธา (มีใบประกอบวิชาชีพ (ก.ว.))

– มีประสบการณ์การทำงาน 3-5 ปี

– มีคะแนน Toeic 550 คะแนนขึ้นไป

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

– การวางแผน การออกแบบ การตรวจสอบ งานด้านวิศวกรรม

– ออกแบบ เขียนแบบ และคำนวณแบบงานวิศวกรรม โครงสร้างอาคารของสนามบิน ตลอดจนงานระบบโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)

– ประมาณราคา และจัดเตรียมเอกสาร เพื่อใช้ในการเสนอของบประมาณ

– ตรวจสอบเอกสาร ควบคุมงานและประสานงานด้านวิศวกรรม ให้เป็นไปตามกฎหมายพรบ.ควบคุมอาคาร มาตรฐานองค์การบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) Annex 14 มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง รวมถึงกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

– ตรวจสอบแผนการดำเนินงานด้านวิศวกรรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุตรงตามวัตถุประสงค์ ตามแผนงาน และตามงบประมาณของสนามบิน และโครงการ

– ตรวจสอบความถูกต้องของแบบจริง (As-build drawing) และจัดเก็บเอกสาร เพื่อใช้ในการพัฒนาสนามบินในอนาคต

– จัดทำข้อกำหนดของผู้ว่าจ้าง (Term of Reference/TOR) เพื่อกำหนดคุณภาพ และมาตรฐานของงาน

– ให้คำปรึกษา แนะนำการแก้ไขปัญหางานทางด้านวิศวกรรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แก่บุคลากรและหน่วยงานต่างๆ ของบริษัท

– ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งด้านการออกแบบโครงการ และดำเนินการงาน

 

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 

วิธีสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...