ทุนศึกษาต่อประเทศจีนสำหรับนศ.ต่างชาติ ระดับป.ตรี – ป.เอก ที่มหาวิทยาลัย Xiamen

อีกหนึ่งทุนจากประเทศจีนที่น่าสนใจ เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ที่มหาวิทยาลัย Xiamen

โดยผู้ได้รับรางวัลทุนการศึกษาจะได้รับการช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการเล่าเรียน รวมไปถึงเงินช่วยเหลือค่าครองชีพรายเดือนจากทุนรัฐบาลจีนอีกด้วย สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ปริญญาตรี

– ทุนค่าเล่าเรียน จำนวน 5 ทุน

 

ปริญญาโท

– ทุนค่าเล่าเรียน จำนวน 8 ทุน

– ทุนค่าเล่าเรียนพร้อมค่าครองชีพ จำนวน 3 ทุน

 

ปริญญาเอก

– ทุนค่าเล่าเรียน จำนวน 5 ทุน

– ทุนค่าเล่าเรียนพร้อมค่าครองชีพ จำนวน 3 ทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรี สามารถตรวจสอบสาขาวิชาได้ ที่นี่

ปริญญาโท สามารถตรวจสอบสาขาวิชาได้ ที่นี่

ปริญญาเอก สามารถตรวจสอบสาขาวิชาได้ ที่นี่

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครต้องไม่ใช่พลเมืองจีน และมีสุขภาพดี

– หลักสูตรปริญญาตรี: สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีอายุไม่เกิน 25 ปี

– หลักสูตรปริญญาโท: สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีอายุไม่เกิน 40 ปี

– หลักสูตรปริญญาเอก: สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และมีอายุไม่เกิน 45 ปี

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังนี้

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

 

วิธีการสมัคร:

– ระดับปริญญาตรี สามารถสมัครได้ ที่นี่

– ระดับปริญญาโท สามารถสมัครได้ ที่นี่

– ระดับปริญญาเอก สามารถสมัครได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

– ปริญญาตรี: 30 เมษายน 2020

– ปริญญาโท และปริญญาเอก: 15 เมษายน 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

admissions.xmu.edu.cn

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...