สมัครเลย! คอร์สฟรี ‘มหากาพย์ อังกฤษ อัพเกรด: ตั้งไข่ไวยากรณ์’ จาก CHULA Mooc

เปิดให้สมัครแล้ว! สำหรับคอร์สยอดฮิตจาก CHULA Mooc ที่ช่วยสอนภาษาอังกฤษโดยเฉพาะด้านไวยากรณ์ (Grammar) ที่เปลี่ยนเรื่องยากให้เข้าใจง่ายๆ กับคอร์ส ‘มหากาพย์ อังกฤษ อัพเกรด: ตั้งไข่ไวยากรณ์’

อีกทั้งยังสอนโดยอาจารย์ที่มากความสามารถ เนื้อหาครอบคลุมทั้ง Parts of speech และ Error Identification เป็นต้น สนใจสมัครเรียนได้แล้ววันนี้!

 

เกี่ยวกับรายวิชา:

รายวิชา ‘มหากาพย์ อังกฤษ อัพเกรด: ตั้งไข่ไวยากรณ์’ จะมีเนื้อหาที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ เรื่อง Parts of Speech สอนให้ผู้เรียนรู้หน้าที่ของคำชนิดต่างๆ แยกคำชนิดต่างๆ ได้ โดยดูจาก suffixes สามารถนำความรู้เบื้องต้นนี้ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง และสามารถทำโจทย์ที่ทดสอบเรื่อง Parts of Speech ได้ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเติมคำ หรือ Error Identification โดยมีเนื้อหาประกอบการเรียนดังนี้

EP 1 : Parts of speech

EP 2 : Noun-Forming Suffixes

EP 3 : Adjective Forming Suffixes

EP 4 : Verb Adverb Forming Suffixes

EP 5 : Parts of speech # 1

EP 6 : Parts of speech # 2

EP 7 : Error Identification # 1

EP 8 : Error Identification # 2

 

วัตถุประสงค์:

1. เพื่อให้ผู้เรียนรู้หน้าที่ของคำชนิดต่างๆ และสามารถแยกคำชนิดต่างๆ ได้

2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้เบื้องต้นไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

 

วันลงทะเบียนเรียน รุ่นที่ 4:

10 มกราคม 2563

 

วันสิ้นสุดการเรียน รุ่นที่ 4:

29 กุมภาพันธ์ 2563

 

จำนวนบทเรียน:

8 บทเรียน

 

คุณสมบัติผู้เรียน:

นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 5,000 คน

 

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา:

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไปจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

*หมายเหตุ* ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

 

อาจารย์ผู้สอน:

ผศ. มณฑิรา ดำรงมณี (สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

– B.A. (First-Class Hons.) in English, Chulalongkorn University

– M.A. in English Language Studies and Methods, The University of Warwick, U.K

 

สามารถสมัครเรียนได้ที่นี่

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...