ขอเชิญประกวดออกแบบสัญลักษณ์ “วอลเลย์บอลไทย” ชิงเงินรางวัลพร้อมประกาศนียบัตร

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสัญลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ “วอลเลย์บอลไทย” ภายใต้สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 70,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

 

 

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สําหรับนําไปใช้ในสื่อประชาสัมพันธ์และการดําเนินการกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวอลเลย์บอลไทย ภายใต้สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

เพื่อนําเสนอภาพลักษณ์ใหม่ของวอลเลย์บอลไทยที่มีความทันสมัย และมีการพัฒนาก้าวหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง และเป็นที่จดจําถึงวอลเลย์บอลไทย

เพื่อนําไปใช้สื่อประชาสัมพันธ์ ดําเนินกิจกรรมต่างๆได้สวยงามและเหมาะสม

ประชาชนมีส่วนร่วมในการประกวดตราสัญลักษณ์ก่อให้เกิดความรู้สึกผูกพันกับวอลเลย์บอลไทยมากขึ้น

 

แนวความคิดการออกแบบ

ตราสัญลักษณ์ที่แสดงถึงเอกลักษณ์วอลเลย์บอลไทยดูโดดเด่นสื่อถึงความเป็นชาติไทย ทันสมัยเป็นสากล และเป็นสื่อกลางที่จดจําง่าย

 

คุณสมบัติของผู้เสนอผลงานเข้าร่วมประกวด

เป็นนักเรียน นิสิต/นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป ไม่จํากัดเพศและอายุ

สามารถส่งผลงานได้ไม่เกินคนละ 2 ผลงาน

 

วิธีการส่งผลงานเข้าประกวด

โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์ www.volleyball.or.th

ส่งผลงานทางอีเมลสมาคมฯ info@volleybalLor.th และ tvavolley@gmail.com

ส่งผลงานภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 (ส่ง E-mail ไม่เกิน 24.00 น.)

หมายเหตุ ระยะเวลาการดําเนินงานโครงการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

รางวัลการประกวด

รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัลจํานวน 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

รางวัลชมเชย จํานวน 2 รางวัล ได้รับเงินรางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

volleyball.or.th ติดต่อสอบถาม เลขที่ 286 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 17 ห้อง 2 การกีฬาแห่งประเทศไทย ถ.รามคําแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240 โทรศัพท์: 02-1709491-93

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...