ประกวดตราสัญลักษณ์ 60 ปี สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ 60ปี สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ชิงเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

 

ผู้มีสิทธิ์ส่งงานเข้าประกวด

ไม่จำกัดอายุ เพศ และอาชีพ แต่ต้องเป็นชิ้นงานของตนเองที่ไม่เคยส่งประกวดที่ใดมาก่อน และไม่ลอกเลียนผลงานและลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

 

กติกาการประกวด

1. ภาพตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ต้องสื่อถึงสมาคมแพทย์สตรีฯ ในวาระครบรอบ 60 ปีหรือผลงานของสมาคมฯ

2. ภาพตราสัญลักษณ์ (โลโก้) เป็นรูปสี ไม่เกิน 4 สี โดยสามารถส่งผลงานได้คนละไม่เกิน 3 ผลงาน

3. แนบข้อความที่อธิบายแนวความคิดของท่านมาพร้อมโลโก้

4. ส่งผลงานพร้อมใบสมัครที่กรอกรายละเอียด ชื่อ-สกุล อายุ ที่อยู่ ชื่อสถานศึกษา/ที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก หรือ Email

5. ภาพตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ที่ส่งเข้าประกวด วาดใน กระดาษ A 4 ขนาด 21 x 29.7 เซนติเมตร วาดด้วยมือ หรือคอมพิวเตอร์ก็ได้ แล้วแต่ความถนัด หรือในรูปแบบ pdf, PowerPoint, publisher และส่ง file ใส่ CD หรือส่งไฟล์มาที่ Email: tmwa2495@hotmail.com

6. อย่าใส่ชื่อและอย่าเซ็นชื่อในชิ้นงาน เพื่อให้การตัดสินโปร่งใส ให้ใส่ชื่อในใบสมัครเท่านั้น

7. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

8. ภาพตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ที่ได้รับรางวัลถือเป็นลิขสิทธิ์ของสมาคมแพทย์สตรีฯ เจ้าของผลงานต้องไม่ลอกเลียนผลงานหรือลิขสิทธ์ของผู้อื่น หากมีการลอกเลียนสมาคมฯจะไม่รับผิดชอบ

 

กําหนดการส่งผลงานเข้าประกวด

– ส่งผลงานเป็นกระดาษ A 4 หรือซีดี ผ่านไปรษณีย์ หมดเขตวันที่ 2 มกราคม 2563 (ดูจากวันประทับตราไปรษณีย์) โดยส่งมาที่ สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 980/2 ตรงข้ามวัดธาตุทอง ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กทม. 10110

– นำส่งด้วยตนเองที่สมาคมฯ ตามที่อยู่ข้างต้น หมดเขต วันที่ 3 มกราคม 2563 เวลา 16:30 น.

– ส่งผลงานเป็นไฟล์ ผ่าน E-mail: tmwa2495@hotmail.com หมดเขตวันที่ 2 มกราคม 2563

– การตัดสินจะแจ้งทาง Facebook และ website ของสมาคมฯ ภายในวันที่ 10 มกราคม 2563

 

เอกสารเพิ่มเติม

ข้อมูลพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โทรศัพท์ 02-3910400

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...