“EN-Camp 2019 ค่ายพลังงานของวัยมันส์” รับสมัครทีมเยาวชนชิงทุนไปญี่ปุ่น – 30 พ.ย. นี้!

เยาวชนไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 สามารถแข่งขันชิงทุนไปประเทศญี่ปุ่นได้แล้ววันนี้! กับโครงการ “EN-Camp 2019 ค่ายพลังงานของวัยมันส์”

เป็นโครงการที่สร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติเพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือก สำหรับเยาวชนในพื้นที่ยุทธศาสตร์ EN-Camp ปีที่ 2 มีรายละเอียดการรับสมัครดังด้านล่างนี้

 

มูลค่าที่จะได้รับ:

– ประกาศนียบัตร

– ศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น 4 วัน 3 คืน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. ทีมละ 5 คน ประกอบด้วยเยาวชนจํานวน 4 คน และครู จํานวน 1 คน เป็นโรงเรียนเดียวกัน และโรงเรียนต้องอยู่ในพื้นที่ยุทธศาสตร์ 20 จังหวัด และเยาวชนต้องเป็นผู้ที่กําลังศึกษาในสายสามัญระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในปีการศึกษา 2562 และครูต้องเป็นผู้ที่สอนและสังกัดประจําอยู่ในโรงเรียนนั้นๆ

2. มีสัญชาติไทยและมีเลขประจําตัวประชาชน

3. มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดีและมีบุคลิกภาพเหมาะสม

4. มีความสนใจด้านพลังงานทางเลือก

5. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาและสามารถค้างคืนได้

 

วิธีการสมัคร:

สามารถสมัครทางออนไลน์ได้ที่ encamp2019

 

จำนวนที่รับ:

รับสมัครจํานวน 500 ทีม จังหวัดละ 25 ทีม ในพื้นที่ 20 จังหวัด จังหวัดนครปฐม, จังหวัดขอนแก่น, จังหวัดตราด, จังหวัดยโสธร, จังหวัดราชบุรี, จังหวัดระยอง, จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์, จังหวัดชลบุรี จังหวัดชุมพร, จังหวัดอุบลราชธานี, จังหวัดชัยนาท, จังหวัดศรีสะเกษ, จังหวัดนครศรีธรรมราช, จังหวัดนครสวรรค์, จังหวัดสมุทรปราการ, จังหวัดสุราษฎร์ธานี, จังหวัดบุรีรัมย์, จังหวัดลําปาง จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดสงขลา

 

หมดเขตรับสมัคร:

30 พฤศจิกายน 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

encamp2019

Facebook @ENCamp2019

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...