PTT Global Chemical รับสมัครงาน ตำแหน่ง “Recruitment Officer”

PTT Global Chemical เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง “Recruitment Officer” โดยมีการกำหนดคุณสมบัติผู้สมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทสาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HR. Management) รัฐศาสตร์ (Political Science) หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีประสบการณ์ด้านการสรรหาบุคลากร (Recruiter)

2. มีประสบการณ์ในการใช้งานซอฟต์แวร์สำหรับการสรรหาบุคคล (Recruiting software) หากรู้จักระบบ Human Resource Information Systems (HRIS) และ SAP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3. มีใจรักงานบริการและเรียนรู้ได้เร็ว

4. มีทักษะการติดต่อสื่อสารที่ดีและมีมนุษยสัมพันธ์ดี

5. มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี

 

วิธีการสมัคร:

สมัครงาน คลิกที่นี่

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

PTT Global Chemical Recruitment

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...