ทุน SGS Tuition Scholarship มูลค่า 397,000 บาท จาก U. of Lethbridge แคนาดา

SGS Tuition Scholarship เป็นทุนที่ได้รับการสนับสนุนจาก School of Graduate Studies ซึ่งอยู่ภายใต้กำกับของ University of Lethbridge มหาวิทยาลัยที่ก่อตั้งที่เมืองเลทบริดจ์ รัฐแอลเบอร์ตา ประเทศแคนาดา

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษามูลค่าสูงสุด $13,000 (ประมาณ 397,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโทและเอก หลักสูตรต่อไปนี้

– School of Graduate Studies

– Doctor of Philosophy

– Master of Arts

– Master of Fine Arts

– Master of Music

– Master of Nursing

– Master of Science

– Doctor of Philosophy in Education

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

รายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร

 

วิธีการสมัคร:

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเรียนจะได้รับการพิจารณาให้ทุนโดยอัตโนมัติ

 

ปิดรับสมัคร:

วันปิดรับสมัครขึ้นอยู่กับสาขาวิชาที่ผู้สมัครเลือกเรียน

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.uleth.ca

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...