เปิดรับสมัครเยาวชนไทยเข้าร่วม YouthEN For Climate Change Forum 2019

YouthEN For Climate Change Forum 2019 งานประชุม และพื้นที่เสวนาแห่งแรกของเยาวชนไทยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของประเทศไทย (ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ในการเข้าร่วม) สถานที่จัดงานคือ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

งานนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากได้รับทุนสนับสนุนจาก กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ฟรีค่าที่พัก 2 วัน 1 คืน อาหาร ค่าเข้าร่วม และค่าเดินทางในประเทศมายังสถานที่จัดงาน ในวันที่ 14 – 15 กันยายน 2562 (เสาร์-อาทิตย์)

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

เยาวชนตั้งแต่อายุ 17 – 25 ปี ไม่จำกัดคณะ หรือสาขาวิชา ที่มีความสนใจในการเป็นผู้แทนเยาวชน และเรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อม และการเจรจาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

 

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับ:

1. ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้แทนเยาวชนไทยในเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ทั้งในด้านความรู้เกี่ยวกับกระบวนการของกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สถานการณ์ และบทบาทของประเทศไทยต่อการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ การเจรจาในฐานะผู้แทนประเทศและบทบาทของเยาวชนในการมีส่วนร่วมในกระบวนการ โดยผู้มีประสบการณ์ และทำงานในด้านนี้โดยตรงในวันที่ 14 – 15 กันยายน 2562

2. ผู้เข้าร่วมจะได้เข้าร่วมการประชุม และมีโอกาสในการร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ และประเด็นที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับการแลกเปลี่ยนกับผู้ที่ทำงานในด้านนี้โดยตรง เพื่อนำข้อเสนอแนะของเยาวชนจากการประชุมนี้ไปส่งต่อให้กับภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศให้ดียิ่งขึ้นในวันที่ 14 – 15 กันยายน 2562

3. ผู้เข้าร่วมจะได้รับโอกาในการเข้าร่วมงานประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศอื่นๆ ในอนาคตกับทางทีม YouthEN

 

วิธีการสมัคร:

สมัครเข้าร่วมโครงการ คลิกที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

Youthen

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...