จุฬาฯ จัดคอร์สออนไลน์วางแผนทางการเงินก่อนวัยเกษียณ และบทเรียนเพื่อคนอยากเก่งคณิต

จุฬาจัดคอร์สเรียนออนไลน์ฟรีประจำเดือนกรกฎาคม ในครั้งนี้เอาใจทั้งวัยทำงานและผู้ที่สนใจด้านคณิตศาสตร์ กับหัวข้อ “Happy Retirement” และ “มหากาพย์ กลเม็ด เก่งคณิตพิชิตพีชคณิต (พีชคณิตและพีชคณิตเชิงเส้น)”

 

1. Happy Retirement

Happy Retirement จะเป็นการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการวางแผนทางด้านการเงินก่อนวัยเกษียณ โดยปัจจุบันการวางแผนการเงินหลังเกษียณเป็นสิ่งสำคัญมาก เนื่องจากโครงสร้างสังคมไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยแล้ว

 

รายละเอียดคอร์สออนไลน์:

-เริ่มลงทะเบียน 8 กรกฎาคม 2562

-สิ้นสุดการเรียน 31 สิงหาคม 2562

-ประกอบด้วยเนื้อหา 10 บทเรียน

-กลุ่มเป้าหมายคือนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 4,000 คน

 

วัตถุประสงค์:

– เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนการเงินก่อนและหลังเกษียณ

– เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึงความสำคัญของการวางแผนการเงินและสามารถนำไปปรับในชีวิตประจำวันได้จริง

 

วิธีการสมัคร:

สมัครเรียนออนไลน์ ได้ที่ mooc.chula.ac.th

 

2. มหากาพย์ กลเม็ด เก่งคณิต พิชิตพีชคณิต(พีชคณิตและพีชคณิตเชิงเส้น)

วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เป็นรากฐานของหลายๆ วิชา สำหรับคอร์สวิชานี้จะมีชื่อว่า มหากาพย์ กลเม็ด เก่งคณิต โดยจะมีทั้งหมด 5 เรื่อง ได้แก่ พิชิตพีชคณิต เปิดมิติเรขาคณิต พร้อมสู้สู่แคลคูลัส ตรีโกณทะลุมิติ และจำนวนเชิงซ้อนที่ไม่ซ่อนเงื่อน และเรื่องจำเป็นในความน่าจะเป็น วิชานี้จะเป็นวิชาที่ทำให้ผู้เรียนได้เข้าใจคณิตศาสตร์มากขึ้น

 

รายละเอียดคอร์สออนไลน์:

-เริ่มลงทะเบียน 8 กรกฎาคม 2562

-สิ้นสุดการเรียน 31 สิงหาคม 2562

-ประกอบด้วยเนื้อหา 9 บทเรียน

-กลุ่มเป้าหมายคือนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 4,000 คน

 

วัตถุประสงค์:

– เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องพีชคณิตและพีชคณิตเชิงเส้น

– เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแก้โจทย์อสมการและสมการได้อย่างถูกต้อง

 

วิธีการสมัคร:

สมัครเรียนออนไลน์ ได้ที่ mooc.chula.ac.th

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

mooc.chula.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...